Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vidaus reikalų ministerija: pareigūnas ir įstaiga turi rasti kompromisą
2017-02-08

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga neseniai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, prašydama sutramdyti Vilniaus apskrities priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos savivalę suteikiant ugniagesiams, auginantiems vaikus, „tėvadienius“, kai nesuteikiama papildoma laisva pamaina (susumuota už tris mėnesius), o vietoj laisvos pamainos kartą per tris mėnesius siūloma trumpinti budėjimą 1-2 valandomis per savaitę.

 

VRM ministro atsakyme rašoma, kad Darbo kodeksas nereglamentuoja poilsio laiko suteikimo tvarkos, nenumato mechanizmo, kaip turi būti suteikiamas Darbo kodekso 214 str.numatytas papildomas poilsio laikas pareigūnams, todėl konkrečią tvarką galėtų nustatyti įstaigos vadovas arba dė to turėtų būti susitarta kolektyvinėje sutartyje. Tačiau tokios sutarties profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities gelbėjimo valdyba nėra pasirašiusios.

 

Pasak E. Misiūno, papildomas poilsio laikas turi būti suteikiamas abiems šalims (ir pareigūnui, ir darbaviui) priimtinu laiku,o įstaigos vadovo pareiga užtikrinti tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių ir funkcijų atlikimą negali būti supriešinama su darbuotojo teise į papildomą poilsio laiką, todėl šiuos interesus būtina derinti.

 

Jeigu dėl Vidaus tarnybos statuto redakcijos ir naujų darbo laiką reglamentuojančių normų įstaiga susiduria su su tarnybos planavimo problemomis, reikėtų spręsti klausimą dėl kitos poilsio laiko suteikimo tvarkos pareigūnui ir ieškoma abiems šalims priimtino varianto.

 

Kaip šios situacijos galimą sprendimo būdą,vidaus reikalų ministerija siūlo Vilniaus PAGD sudaryti darbo grafikus ne 1 mėnesiui, o 3 mėnesiams ar ilgesnius, kad būtų užtikrinta ne tik pamainomis dirbančių pareigūnų teisė į papildomą poilsio laiką, bet ir įstaigos interesai (galimybė sukomplektuoti visą pamainą).

 

Ministras pasiūlė ieškoti būdų, kad darbuotojas realiai galėtų pasinaudoti socialine garantija ir kartu nenukentėtų tarnybos interesai.

 

VRM rekomendavo profesinei sąjungai imtis iniciatyvos sudaryti kolektyvines sutartis su apskričių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis, kuriose taip pat būtų aptarta ir „tėvadienių“ suteikimo pareigūnams tvarka. 

 

Pasak Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirminino Alfredo Povilansko, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovas vaikų sąskaita stengiasi užtikrinti įstaigos tarnybos funkcionavimą, neieško kitų būdų. Keista, kad iki šiol nekalbama apie tai, jog katastrofiškai trūksta ugniagesių, profesinės sąjungos žiniomis apie 400 ugniagesių gelbėtojų, o šios rizikingos ir uždarbiu visai nepatrauklios profesijos jaunimas jau nenori rinktis. Nesiimama jokių veiksmų užtikrinti pakankamą ugniagesių gelbėtojų skaičių.

 

„Labai apmaudu, kad tėvo teisė kokybiškai praleisti laiką su vaiku, bent jau per tris mėnesius vieną kartą, iš jo atimama pasiteisinant, kad reikia užtikrinti tarnybą.  Nesvarbu ar pareigūno nebus valandą, dvi valandas ar visą budėjimo pamainą- 24valandas, vieno žmogaus tarnybojevis tiek trūks“, - situaciją komentavo A.Povilanskas.

 

UGPS informacija

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?