Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM siūloma nuosekliai didinti vidaus tarnybos pareigūnų atlygį
2017-05-25

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pateikė siūlymus ir pastabas dėl Vidaus tarnybos statuto projekto.

 

NPPSS pastebi, kad skiriasi kai kurios projekte vartojamos sąvokos. Kalbant apie užtikrinamą darbo laiko normą minimas savaitės (7 dienų), kiekvienas septynių dienų ir septynių paeiliui einančių dienų laikotarpiai. Susivienijimas palaiko kiekvieno 7 dienų laikotarpio sąvoką. Taip pat siūlo išbraukti ir redaguoti kai kurias Vidaus tarnybos statuto vietas.

 

NPPSS priminė, kad dar Vidaus tarnybos statuto darbo grupės veiklos pradžioje profesinės sąjungos teigė, kad vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestis turi būti nuosekliai didinamas iki 2020 m. Kol kas, anot NPPSS, darbo užmokestis didinamas laikinomis priemonėmis: mokant priedus ir priemokas. Taip neužtikrinamas pastovaus darbo užmokesčio didėjimas, kuris nepriklausytų vien tik nuo nukrypstančių nuo įprastų darbo sąlygų ir įstaigos vadovo pozicijos. Tokios sąlygos suponuoja situaciją, kad pareigūnams reikia dirbti ilgiau. NPPSS palaiko idėją, kad priedai ir premijos turėtų sudaryti tik mažąją užmokesčio kėlimo dalį.

 

Sekdamas projektu numatomomis reformomis susivienijimas pastebi, kad algas didinant ne 1,5, o 0,8 koeficientu nebus sudaromos net teorinės prielaidos pasiekti iki 2020 m. numatytą pareigūnų algos dydį. Taip nebus sprendžiamos problemos, susijusios su tarnybos patrauklumu, oriu darbo užmokesčiu ir pareigūnų motyvavimu. Pažymima, kad algų koeficiento dydžio mažinimas nepasitarus su socialiniais partneriais ir darbo grupės nariais nebus laikomas priimtinu ir atspindinčiu visų šalių nuomonę.

 

NPPSS nesutinka su vidaus tarnybos pareigūnų algos 0,8 koeficiento nustatymu. Susivienijimas teigia, jog būtina pasirinkti tokius intervalus, kad iki 2019-2020 m. žemiausios grandies pareigūnai uždirbtų ne mažiau kaip 1000 eurų atskaičius mokesčius.

 

NPPSS apie savo siūlymus ir pastabas informavo ir Premjerą Saulių Skvernelį.