Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas nustatė materialinių pašalpų skyrimo kriterijus
2016-01-15

Posėdyje aptarti vienkartinių materialinių pašalpų skyrimo kriterijai 2016 metams. Pasiūlyta 2016 m. skiriant vienkartines materialines pašalpas vadovautis 2015 m. apsibrėžtais kriterijais. Tai yra labiau orientuotis į Vilniaus aps. VPK darbuotojų ir jų šeimos narių kritines situacijas. Vienkartines materialines pašalpas skirti tik Vilniaus aps. VPK darbuotojams jų sutuoktinių ir vaikų mirties, sunkios, labai sunkios ligos ir kitais ypatingais atvejais. Teikiant komisijai dokumentus dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo, Vilniaus aps. VPK darbuotojai arba jų vadovai, turi būtinai pateikti motyvuotą prašymą ir kritinę situaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. Taip pat prašymo nagrinėjimo posėdyje turi (pageidautina) dalyvauti darbuotojo tiesioginis vadovas, kuris posėdžio metu Komisijai pristatytų susidariusią sunkią materialinę situaciją ir pagrįstų materialinės pašalpos skyrimo būtinumą.

Siūlymui pritarta ir pateikta finansinė ataskaita: materialinių pašalpų dėl sunkios materialinės būklės mirus artimam bei dėl sunkios sveikatos būklės buvo išmokėta 2014 m. – 23 darbuotojams – 41 374,01 Lt (11 982,74 Eur) ir 2015 m. – 13 darbuotojų – 19 500,00 Eur.

Nutarta 2016 m. vadovautis 2015 m. taikytais materialinių pašalpų mokėjimo kriterijais – nagrinėti Vilniaus aps. VPK darbuotojo motyvuotą tarnybinį pranešimą (prašymą) dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo susidarius sunkiai materialinei padėčiai darbuotojo, jo sutuoktinio arba vaikų mirties, sunkios, labai sunkios ligos ir kitais ypatingais atvejais, Komisijos posėdyje dalyvaujant Vilniaus aps. VPK darbuotojo tiesioginiam vadovui. Informuoti Vilniaus VPK darbuotojus apie 2016 m. vienkartinių materialinių pašalpų skyrimo kriterijus. 

VA ITĮPS informacija