Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kaip „didinama“ darbuotojų motyvacija
2017-03-07

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) žiniomis, Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (AVPK) nėra mokamos priemokos kuratoriams, kuriems įsakymu priskiriama kuruoti jauną pareigūną jo adaptacijos proceso metu.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 5-V-295 „Dėl policijos sistemos darbuotojų adaptacijos proceso aprašo ir adaptacijos proceso atsiliepimų formos patvirtinimo“ 24 punktas nurodo, kad „Už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos, Proceso metu kuratoriams mokama: 24.1. 5 procentų priemoka, kai kuruoja vieną Proceso dalyvį; 24.2. 10 procentų priemoka, kai kuruoja du Proceso dalyvius.“. Tačiau Vilniaus AVPK Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytos tvarkos, kuri pagal faktą įpareigoja kuratoriams mokėti priemokas, nepaiso.

Tikimės, kad Vilniaus AVPK vadovybė ne tik ateityje  paisys Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytos tvarkos, dėl adaptacijos proceso, ir mokės priklausančias priemokas, bet peržiūrės visus įsakymus dėl paskirtų kuratorių ir sąžiningai atlygins pareigūnams-kuratoriams už atliktą darbą.

Kaip karti patirtis rodo, ne visada sutaupytos policijos pareigūnų darbo užmokesčio lėšos skiriamos policijos pareigūnų skatinimui (motyvacijai didinti), o tokių dalykų neturėtų būti. Tai ne kartą akcentavo ir Vidaus reikalų ministras.

VAITĮPS ragina visus narius, kurie pastaruosius du metus kuravo kolegą adaptacijos proceso metu, tačiau jiems už tai nebuvo mokama priemoka, kreiptis dėl galimybės pradėti derybas su darbdaviu ar rengtis teisminiam nagrinėjimui dėl teisėto priemokos priteisimo.

Prašome kreiptis el. paštu info@pareigunai.lt

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?