Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vilniaus AVPK pakartotinai įvertino fizinio pasirengimo įtaką tarnybinės veiklos vertinimui
2017-09-19

Dar šių metų pavasarį Kriminalinės policijos tyrėjas, padedamas Vilniaus apskr. ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) teisininkų, kreipėsi į Vilniaus AVPK individualių tarnybinių ginčų komisiją. Pareigūnas apskundė Vilniaus AVPK vadovo sprendimą nevertinti jo tarnybinės veiklos ,,labai gerai“ dėl neišlaikytų fizinio pasirengimo normatyvų.

 

2017 metų pradžioje pareigūno tiesioginis vadovas ir Vilniaus AVPK pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija pareigūno veiklą įvertino ,,labai gerai“, tačiau įstaigos vadovas tokiam vertinimui nepritarė. Pareigūnas ginčų komisijai pateikė prašymą panaikinti AVPK vadovo sprendimą jo tarnybinę veiklą vertinti ,,gerai'', prašydamas įgyvendinti vertinimo komisijos pateiktą vertinimą ,,labai gerai'', o kartu ir padidinti pareiginę algą.

 

Pareigūnas paaiškino, kokios objektyvios priežastys nulėmė jo fizinio pasirengimo normatyvų neišlaikymą: 2016 m. pareigūnas patyrė kojos traumą, dėl kurios iki pat 2017 m. vidurio buvo atleistas nuo fizinio pasirengimo bei normatyvų laikymo. Komisijai buvo pateikti visi medicinos įstaigų dokumentai.

 

Ginčų komisija, išnagrinėjusi pareigūno prašymą bei pateiktus argumentus, priėmė palankų sprendimą ir pasiūlė Vilniaus AVPK vadovui peržiūrėti savo verdiktą dėl pareigūno vertinimo. Tokiam sprendimui įtakos turėjo Policijos departamento ir LR Vidaus reikalų ministerijos pateiktos nuomonės dėl bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų įtakos kasmetiniam tarnybinės pareigūnų veiklos vertinimui.

 

Departamento ir ministerijos teigimu, vertinant pareigūno atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, reikia atsižvelgti į visas susijusias aplinkybes, dėl kurių minėta atitiktis nebuvo įvertinta. Jei pareigūno fizinio pasirengimo vertinimas nebuvo atliktas dėl objektyvios aplinkybės, šiuo atveju traumos, ir nėra abejonių dėl pareigūno fizinio pasirengimo, vertinimas bendram metiniam tarnybinės veiklos vertinimo rezultatui neturėtų daryti įtakos.Atsižvelgęs į ginčų komisijos siūlymą, Vilniaus AVKP vadovas pakeitė savo sprendimą ir įvertino pareigūno tarnybinę veiklą ,,labai gerai'', nustatydamas didesnį pareiginės algos koeficientą.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?