Pagalba

  

Pagalba
Visų pataisos įstaigų pareigūnų atlygis turi didėti proporcingai
2017-02-01

LR ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LR ITĮPS) pateikė siūlymus Tarnybos Kalėjimų departamente statutui. Vienu iš svarbiausių siūlymų, profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko teigimu, išlieka proporcingas pareigūnų pajamų didinimas.

 

Atlyginimai neskatina rinktis pataisos pareigūno profesijos

 

Kalėjimų departamento pateiktame Statuto projekte siūlomi pataisos pareigūnų pareiginių algų koeficientai, anot LR ITĮPS,  nesudaro prielaidų patraukliai ir konkurencingai kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu jaunesniųjų pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistemai. Kartu pateikiama darbo užmokesčio sistema neskatina asmenims rinktis pataisos pareigūno profesijos( ypač jaunesniojo pareigūno) bei nemotyvuoja tarnauti pataisos sistemoje. Negana to, projekte nustatyti koeficientai, K. Pauliuko teigimu, galimai diskriminuoja jaunesniuosius pareigūnus, dėl ko pastarieji gali tapti nemotyvuoti.

 

Pagal projekte pateiktą jaunesniųjų pareigūnų pareiginių algų koeficientų intervalų išsidėstymą, pareiginės algos koeficientus skiria tik 0,3 vienetinis dydis, tuo tarpu aukštesnių grandžių pareigūnų pareiginių algų bazinių dydžio intervalai yra ženkliai didesni ir didėja po 0,7 - 0,8 vienetinį dydį. Tad, pagal pateikiamą siūlymą, žemiausiose grandyse esantiems pareigūnams nėra motyvacijos siekti didesnio darbo užmokesčio, nes jis bet kuriuo atveju bus juntamas tik nežymiai ir realios finansinės paskatos siekti ir tęsti tarnybą pataisos įstaigose – nebus.

 

Atlyginimai turi didėti ir pradedantiesiems, ir patyrusiems

 

Šiuo metu pataisos įstaigose dirbančių pareigūnų atlygis didėti gali dėl pasikeitusio rango, ištarnautų metų, kvalifikacinių kategorijų ir priedo už pavojingas darbo sąlygas. Priedas už pavojingas darbo sąlygas šiuo metu sudaro 3 proc. pareiginės algos.

 

„Problemų kalėjimų sistemoje yra itin daug. Priedas už pavojingas darbo sąlygas – neabejotinai per mažas. Turime tris kvalifikacinių kategorijų pakopas, tačiau čia vėlgi daug kas atiduodama į tiesiogini vadovo rankas, kur dažnai prasideda įvairius „myliu-nemyliu“ žaidimai. Be to, negalime atlyginimus didinti vienai pareigūnų grupei, kitą palikdami nuošalyje“, - teigia K. Pauliukas.

 

Siekiant adekvataus ir realaus darbo užmokesčio didėjimo, LR ITĮPS atstovų teigimu, svarstytinas ir priemokų dydžių už darbą pavojingomis sąlygomis įtraukimas į pareiginių algų koeficientų dydžius bei tokiu būdu priemokų atsisakymas.

 

„Konkretūs dydžiai, kuriais galėtų didėti pareiginių algų koeficientai, turėtų būti nustatyti bendru  Kalėjimų departamento, Teisingumo ministerijos ir pataisos įstaigų pareigūnų profesinių sąjungų atstovų sutarimu“, - sako K. Pauliukas.

 

Savo ruožtu Kalėjimų departamentas siūlo panaikinti priemokas pataisos įstaigos pareigūnams, kurie paskiriami kuratoriais. Profesinės sąjungos teigimu, pataisos įstaigos pareigūnas, kuris paskiriamas kuratoriumi, kuravimo metu susiduria su didesniu darbo krūviu, kartu privalo naujai priimtam pataiso pareigūnui perteikti savo turimas žinias ir prižiūrėti pastarojo tarnybos eigą. Dėl to, anot LR ITĮPS, priemokos mokėjimas yra būtinas ir neatsiejamas, nes tik tokiu būdu pareigūnai, kurie paskiriami kuratoriais, turės papildomą motyvaciją tokį darbą atlikti nepriekaištingai.

 

LR ITĮPS atstovų įsitikinimu, pradedančio tarnybą pareigūno atlygis taip pat turėtų būti gerokai didesnis. Šiuo metu pataisos įstaigų pareigūnų tapęs jaunuolis „ant popieriaus“ uždirba 560 Eur, atskaičius mokesčius – apie 400 Eur.

 

Dirbantiems su asmenimis, sergančiais pavojingomis ligomis – galimybė turėti pailgintas atostogas

 

K. Pauliuko teigimu, tarnyba išties sudėtinga, o nemaža dalis pareigūnų susiduria ir su psichologinėmis problemomis. „Atvykęs į darbą pareigūnas nė neįsivaizduoja, su kuo jam gali tekti susidurti. Yra buvę nemažai atvejų, kai po vieną ar kelis budinčius pataisos įstaigų pareigūnus užpuola ir sužaloja įtariamieji ar nuteistieji. Dažnai po tokių atvejų teisybę reikia įrodinėti teismuose. Jau nekalbu apie grasinimus, kurie visiems – kasdienybė“.

 

Pagal šiuo metu galiojantį Statutą, papildoma garantija susijusi su kasmetinių atostogų pailginimu, yra numatoma tik pareigūnams, tarnybą atliekantiems laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose. LR ITĮPS atstovų teigimu, nemažai pareigūnų, kurie dirba pataisos įstaigose, taip pat nuolat susiduria ir nuolat kontaktuoja su nuteistaisiais, sergančiais užkrečiamosiomis ligomis. Dėl šios priežasties tokio paties pobūdžio garantija turėtų būti nustatoma ir kitų pareigūnų atžvilgiu, individualiai vertinant situaciją dėl tokios garantijos taikymo.

 

LR ITĮPS siūlo į Statutą įtraukti tokį punktą: „Pareigūnams, dirbantiems kitose pataisos įstaigose, kuriose laikomi asmenys, sergantys pavojingomis infekcinėmis ligomis, gali būti pailginama kasmetinių atostogų trukmė iki 10 kalendorinių dienų. Pailgintų kasmetinių atostogų suteikimo bausmių vykdymo sistemos pareigūnams sąlygas ir tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius“.

 

LR ITĮPS informacija