Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vladimir Banel: Policijos departamento susitikimų su profesinių sąjungų lyderiais skaičius kol kas neatspindi veiklos ar pasiektų susitarimų kokybės
2019-03-21

Šiandien man teko dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva surengtoje diskusijoje, kurioje Policijos departamento ir profesinių sąjungų atstovai kartu ieškojo atsakymų į šiuos aštriausius policijos sistemą kamuojančius klausimus:

 

1. Nacionalinio susitarimo policijoje taikymas. Buvo sutarta, jog, Vyriausybės sprendimu, papildoma atostogų diena bus taikoma visiems pareigūnams ir darbuotojams be išimties. Ne tik policijoje, bet ir visose kitose statutinėse įstaigose.

 


2. Narystės profesinėse sąjungose mokesčio pervedimas šioms organizacijoms. Po karštų diskusijų buvo sutarta jau pačiu artimiausiu metu rasti būdus, užtikrinančius esamų profesinių sąjungų narių narystės mokesčio pervedimą šioms organizacijoms.


3. Tarnybinės veiklos vertinimai 2019 metais. Pagrindinis akcentas: laikytis teisės aktų reikalavimų atliekant šiuos vertinimus.

 

Apibendrinant šią beveik 2 valandas trukusią diskusiją norisi pabrėžti tokius dalykus:

 

1. Būtina tęsti panašaus pobūdžio viešas diskusijas, kuo labiau įtraukiant į jas ir bendruomenę. Tokie formatai gali padėti mums greičiau išspręsti opiausias sistemos problemas.

 


2. Būtina ne tik ginčytis ir diskutuoti apie problemas, tačiau ir suformuoti bendrą svarbiausių ir visai policijos bendruomenei prioritetinių 2-3 klausimų darbotvarkę, o tuomet – kartu siekti bendro tikslo.

 


3. Tam, kad ateityje galėtumėme objektyviai diskutuoti dėl tarnybinės veiklos vertinimų arba darbo užmokesčio didinimo ir motyvacijos, įgyvendinant „Programą 1000”, neišvengiamai privalome kalbėti apie tikslinį lėšų poreikį darbo užmokesčio eilutei ir jų panaudojimą pagal paskirtį.

 

 

Būtent šį šiandienos renginį, o ne vykusį kovo 7 dieną, galėčiau vertinti kaip policijos metinį ataskaitinį susirinkimą. Daug dėmesio šiandienos diskusijose ir vėl buvo skirta įvairių klaidų taisymui. O juk to galima būtų išvengti į sprendimus bendruomenę įtraukiant ne formaliai, o iš tikrųjų.

 

 

Policijos departamento vadovams reikėtų akcentuoti socialinio dialogo svarbą ir jo skatinimą ne tik kalbomis, tačiau ir realiais veiksmais. Nes sistemos viduje – Vilniuje ir kituose miestuose – iki šiol pasigirsta kalbos apie vadovų nurodinėjimus, kur profesinės sąjungos veiks, o kokiuose padaliniuose jų būti negali. Ar tai yra socialinio dialogo skatinimas? Vargu. Ir šis rūpestis nebus tikras, kol nebus sudarytos normalios sąlygos profesinių sąjungų veiklai. Tokios, kaip kad dabar yra sudarytos pareigūnams sportuoti ar, pavyzdžiui, mokytis. Tikrovė rodo, kad susitikimų su profesinių sąjungų lyderiais skaičius savaime dar tikrai neatspindi veiklos ar pasiektų susitarimų kokybės.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?