Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM atsakymai į pareigūnų pateiktus klausimus
2015-11-05

lausimas. Ar yra mechanizmas, užtikrinantis objektyvias metinių pokalbių išvadas, nuo kurių rezultatų priklausys pareigūno atlyginimas?

Atsakymas: Įgyvendinant naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto 25 straipsnio, reglamentuojančio pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą, nuostatas, rengiamas vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriame bus reglamentuoti tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai ir tvarka, projektas. Projektu bus siekiama nustatyti objektyvius  tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus, kurie padėtų išvengti subjektyvumo ir užtikrinti tinkamą tarnybinės veiklos vertinimą.

Klausimas. Turiu 23 m. vidaus tarnybos stažą. Pareigybė mano išstatutinama. Ar aš būsiu atleistas iš vidaus tarnybos, gausiu išeitinę ir galėsiu be konkurso užimti ar būti perkeltas į steigiamas analogiškas karjeros valstybės tarnautojo pareigas? Jei nebūsiu atleistas, o tik perkeltas, ar gausiu išeitinę? Kada galėsiu pasinaudoti teise į pareigūno pensiją? 

Atsakymas: Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, jeiguvietoj naikinamos pareigūno sąvokos, neatitinkančios pareigūno pareigybės, steigiama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, pareigūno sąvokos neatitinkančias pareigas ėjusiam asmeniui turi būti siūloma eiti šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Jeigu jis sutinka, jis turi būti perkeltas į šias įsteigtas naujas karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Vadinasi, Jums sutikus eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas, Jūs būsite perkeltas į jas be konkurso ir tokiu atveju išeitinė kompensacija Jums nebus išmokama. 

Pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 20 ir daugiau metų. Vadinasi, kai būsite atleistas iš pareigūno pareigų ir perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, Jūs galėsite pasinaudoti teise į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją.

Klausimas. Mano vidaus tarnybos stažas 16 m. Pareigybė išstatutinama. Norėčiau pereiti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, bet nežinau,  kaip bus su pareigūnų ir karių valstybine pensija? Ar ji man bus skiriama ir kada?

Atsakymas: Pagal Pareigūnų ir kairų valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą)20 ir daugiau metų. Vadinasi, kai būsite atleista (-as) iš pareigūno pareigų ir perkelta (-as) į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, Jums nebus paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Tačiau, remiantis pirmiau nurodyto įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Jums galės būti paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, kai sukaksite Vidaus tarnybos statute nustatytą išleidimo į atsargą amžių.

Klausimas. Dirbu išstatutinamose pareigose, pareigybės lygis A, kategorija 8. Žinau, kad mano padalinyje vietoj naikinamos statutinės pareigybės bus steigiama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, kurios lygis A, kategorija 10. Ar darbdavys privalo siūlyti man užimti steigiamą A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybę? Ar galėsiu be konkurso būti perkeliamas į jas, jei šiuo metu užimu A lygio 8 kategorijos pareigybę?

Atsakymas: Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas, naikinant pareigūno sąvokos neatitinkančią pareigūno pareigybę pareigūnas gali būti jo rašytiniu sutikimu perkeltas į esančias ar įsteigtas naujas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar, vidaus reikalų įstaigų vadovams suderinus, kitoje vidaus reikalų įstaigoje, jei jos yra tos pačios ar žemesnės kategorijos kaip naikinama pareigybė. Jeigu vietoj naikinamos pareigūno sąvokos neatitinkančios pareigybės steigiama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, kuriai priskiriamos to paties pobūdžio kaip ir naikinamos pareigybės funkcijos, pareigūnui turi būti siūloma eiti šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir, jeigu jis sutinka, jis turi būti perkeltas į šias įsteigtas naujas karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Pagal tai, kas nustatyta įstatyme, panaikinus Jūsų pareigybę Jūs galėsite būti perkeltas arba į tos pačios, arba į žemesnės nei Jūsų naikinama pareigybė kategorijos valstybės tarnautojo pareigas.  

Klausimas. Kaip bus perskaičiuojama mano pareiginė alga? Ar teisingai suprantu, kad nuo sausio 1 d. pareiginė alga man ne didės, o liks tokia pati, tik į ją bus įskaičiuojamas priedas už kvalifikacinę kategoriją? T. y., nebus priartinama prie artimiausio Statuto priedo lentelėje esančio pareiginės algos koeficiento, o bus nustatomas Statuto priede nenurodytas koeficientas? Kokios pasekmės bus po pirmojo kasmetinio vertinimo, jei tiesioginis vadovas mano tarnybinę veiklą įvertins gerai? Pareiginė alga liks tokia pati, ar bus priartinama prie artimiausio koeficiento?

Atsakymas: Įsigaliojus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymui, kiekvienam pareigūnui bus nustatomas jam taikytinas pareiginės algos koeficientas. Šis pareigūno pareiginės algos koeficientas apskaičiuojamas pareigūno gautą pareiginę algą su priedu užkvalifikacinę kategoriją padalinus iš šio įstatymo įsigaliojimo metu taikomo Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Apskaičiuotas pareigūno pareiginės algos koeficientas gali nesutapti su Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priede taipareigūno pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientais. Jeigu pareigūno tarnybinė veikla bus įvertinta gerai, iki kito jo tarnybinės veiklos vertinimo pareigūnui bus paliekama jo turima pareiginė alga, vadinasi, pareiginės algos koeficientas liks toks pat iki kito tarnybinės veiklos vertinimo. 

Klausimas. Kodėl specialistai pareigybių grupės lentelėje atsidūrė ne 11 lentelės vietoje, o 12 pozicijoje? Tai lemia, kad pirmoje pakopoje (A) pareiginės algos koeficientas mažėja nuo esamo 4,6 iki būsimo 4,53. Jau dabar į departamentą ateina mažai žmonių darbintis į specialisto vietą, tai po to, kai įsigalios pataisos, ši vieta daugumai jaunų žmonių taps nepatraukli.

Atsakymas: Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, antroje įstaigų grupėje statutinio valstybės tarnautojospecialisto pareigybė gali būti nuo A 5 iki A 9 kategorijos. Žemiausios specialisto pareigybės – A 5 kategorijos – pareiginės algos koeficientas – 3,8, o aukščiausios specialisto pareigybės – A 9 kategorijos – pareiginės algos koeficientas 4,6. Vadinasi, Jūs Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą didžiausią galimą specialisto pareigybės pareiginės algos koeficientą lyginate su mažiausiu specialisto pareigybės pareiginės algos koeficientu, nustatytu naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto 1 priede, todėl toks palyginimas neteisingas. Pažymėtina, kad pagal naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą didžiausias galimas specialisto pareiginės algos koeficientas antroje įstaigų grupėje yra 7,27, todėl, palyginus su šiuo metu galimu didžiausiu minėto specialisto pareiginės algos koeficientu (4,6), maksimali galima pareiginė alga didės. 

Klausimas. Vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų tų pačių pareigybių algų koeficientai didėja. Vyriausiesiems specialistams nuo dabar esančio 5,7 didėja iki būsimo 6,53. Vyresniesiems specialistams alga didėja net 1 koeficientu (130,5 €), t. y. nuo esančio 5,2 iki būsimo 6,2 jau pirmoje pakopoje? Jei dabar specialistų algos skiriasi nuo vyresniųjų specialistų 0,6 pareiginės algos koeficiento, tai nuo 2017 m. jos skirsis net 1,6 koeficiento. Lietuvoje ypač aktualus algų atotrūkis tarp aukštesniosios, vidurinės ir žemiausios grandies. Tai po pokyčių šie atotrūkiai padidės dar daugiau. Ar tai yra teisinga? Nemanau, nes pokyčius į gerą pusę turėjo pajusti būtent žemesniųjų grandžių pareigūnai.

Atsakymas: Naujos darbo užmokesčio sistemos tikslas – ne tik sudaryti galimybes didinti darbo užmokestį gerai dirbantiems pareigūnams, bet ir paskatinti pareigūnus siekti karjeros. Aukštesnės pareigos suponuoja sudėtingesnių užduočių vykdymą, didesnę kompetenciją bei atsakomybę. Todėl minėtiems pareigūnams nustatomas didesnis pareiginės algos koeficientas.

Klausimas. Kaip bus skaičiuojama alga, jei pareigūno esamas atlyginimas neatitiks būsimo pareigybinės algos koeficiento rėmų?

Atsakymas: Įsigaliojus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymui, kiekvienam pareigūnui bus nustatomas jam taikytinas pareiginės algos koeficientas. Šis pareigūno pareiginės algos koeficientas apskaičiuojamas pareigūno gautą pareiginę algą supriedu užkvalifikacinę kategoriją padalinus iš šio įstatymo įsigaliojimo metu taikomo Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Apskaičiuotas pareigūno pareiginės algos koeficientas gali nesutapti su Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priede taipareigūno pareigybei nustatytais pareiginės algos koeficientais. Tokiu atveju pareigūnui nustatoma jo gautospareiginės algos su priedu užkvalifikacinę kategoriją dydžio pareiginė alga, ikiLietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka jam bus padidinta ar sumažinta pareiginė alga.

Klausimas. Ar visose vidaus reikalų įstaigose galios 40 val. darbo savaitė? Jei taip, kaip teks dirbti tiems pareigūnams, kurių darbas yra nepertraukiamas, ar bus įvesta suminė darbo laiko apskaita, ar dirbant 48 val. per savaitę 8 val. jau bus kaip viršvalandžiai?

Atsakymas: Pagal naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą, nuo 2016 m. liepos 1 d. visų pareigūnų darbo laiko trukmė negalės būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį). Maksimalus darbo laikas per savaitę, įskaitant viršvalandžius, negalės viršyti 48 valandų. Viršvalandžiai per metus negalės viršyti 180 valandų. Nustatytas funkcijas nepertraukiamai atliekantiems tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems ne ilgesnėmis kaip 24 valandų trukmės pamainomis, galės būti taikoma suminė darbo laiko apskaita.Šių pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 48 valandų, o nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai.