Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM išaiškinimas dėl pareigūnų testavimo ir socialinių garantijų didinimo
2020-04-29

Balandžio pradžioje Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) su prašymu aktyviau testuoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnus ir darbuotojus, buvusius artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos nešiotoju ar įtarus jiems COVID-19 ligos simptomus. 

 

VRM parengė ir Susivienijimui pateikė raštą, kuriame išaiškinama statutinių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų testavimo sistema, o taip pat kalbama apie socialinių garantijų stiprinimą pavojingų ligų židiniuose dirbantiems pareigūnams. 

 

Kviečiame susipažinti su VRM informacija. 

 

 

Dėl vidaus tarnybos sistemos PAREIGŪNŲ ir darbuotojų tikrinimo mobiliuosiuose koronaviruso punktuose ir gydymo įstaigose

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje išnagrinėtas Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo raštas „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir darbuotojų tikrinimo mobiliuosiuose koronaviruso punktuose ir gydymo įstaigose“, kuriame siūloma testuoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnus ir darbuotojus, buvusius artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos nešiotoju ar įtarus COVID-19 ligos simptomus pareigūnams ir darbuotojams, ir kuriuo teikiami pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimų.

 

Suprasdami Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo susirūpinimą pareigūnų sveikata ir jų sauga, atliekant tarnybą COVID–19 infekcijos pandemijos ir karantino Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, informuojame, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1V-341 „Dėl pavedimo Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui (toliau – Medicinos centras) buvo pavesta organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendime
Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ (toliau – Sprendimas) nurodytus požymius turinčių ar buvusių artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų tepinėlių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimą ir jų pristatymą į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją Sprendime nustatyta tvarka. 

 

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. Medicinos centre pradėtas pareigūnų tepinėlių paėmimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti ir jų pristatymas į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją. Tepinėliai imami darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. kas 10 minučių, pareigūnui neišlipus iš automobilio. Pagal poreikį Medicinos centro mobilaus punkto darbuotojai vyks į kitas ne Vilniaus apskrities statutines įstaigas ir padalinius paimti pareigūnų tepinėlius dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). Medicinos centro darbuotojams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. V-767 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių skyrimo“ yra skirtos asmeninės apsaugos priemonės, atitinkančios mobilių punktų darbuotojų, imančių tepinėlius, apsaugos reikalavimus. Apie galimybę atlikti tepinėlių paėmimą COVID-19 ligai nustatyti Medicinos centre yra informuotos visos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos. Medicinos centro Trakų filiale yra pasirengta priimti pareigūnus saviizoliacijai.

 

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-984 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams rekomenduota ne dažniau kaip kas 7 dienas tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevenciniais tikslais. Atitinkamų statutinių įstaigų vadovams pavesta identifikuoti pareigūnų rizikos grupes, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas ir, suderinus su Medicinos centru, organizuoti pareigūnų mėginių paėmimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti.

 

Informacija dėl pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose dirbančių pareigūnų papildomų socialinių garantijų ir galimų teisės aktų pakeitimų pateikta Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 1D-1965 „Dėl pareigūnų socialinių garantijų COVID-19 metu“. Papildydami pirmiau minėtą raštą informuojame, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 412 „Dėl lėšų skyrimo“ iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirta 2 849 000 eurų, iš jų 1 100 000 eurų ‒ pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremaliosios situacijos suvaldymu, priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar už papildomų užduočių atlikimą bei už viršvalandinį darbą 2020 metų kovo mėnesį ir 1 749 000 eurų – už darbą ne pagal darbo (pamainų) grafiką 2020 metų balandžio 10–13 dienomis vykdant papildomo gyventojų judėjimo ribojimo kontrolę kompensuoti.

 

--

 

Kauno apskrities policijos nuotr.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?