Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM pateikė išaiškinimą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo
2016-07-07

Primename, kad LPPS turi informacijos, kad kai kurios policijos įstaigos apskaičiuojant važiavimo išlaidas 35 proc. atimdavo, tačiau 10 proc., kaip numatyta, nepridėdavo. Didžiausią nuostolį patyrė didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio AVPK - darbuotojai.

Profesinė sąjunga prašė VRM pateikti išaiškinimą apie važiavimo išlaidų apskaičiavimą ir, įvertinus Tvarkos punktų reglamentavimą, nurodyti: kaip (kokia tvarka didinant ar mažinant) turėtų apskaičiuojama pareigūnams išmokėtina važiavimo išlaidų kompensacijos suma, kai pastarasis į tarnybą ir/ar iš jos vyksta automobilis su dyzeliniu varikliu (ar kiti Tvarkos 15 p. numatyti automobiliai) ir jis eksploatuojamas didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste; ar automobilis su dyzeliniu varikliu bus laikomas eksploatuojamu didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste, jei pareigūno gyvenamoji vieta yra ne paties miesto teritorijoje, tačiau atstumu, ne tolimesniu nei 50 km nuo miesto centro (miesto rajono gyvenvietėje), kai visi socialiniai ir ekonominiai pareigūno ryšiai (mokyklos ir pan.) yra mieste.

VRM išaiškinimas dėl važiavimo išlaidų apskaičiavimo

Pareigūno važiavimo asmeniniu transportu išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę, nustatytą tvarkos apraše. Naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas,apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais. Tais atvejais, kai transporto priemonė eksploatuojama mieste, kuriame gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, ir žiemos laikotarpiu (gruodžio–vasario mėn.), važiavimo išlaidos abiem minėtais atvejais didinamos po 10 proc. skaičiuojant nuo apskaičiuotų važiavimo išlaidų.   

VRM išaiškinimas dėl automobilio eksploatavimo didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste

Apraše nustatyta, kad apskaičiuotos važiavimo išlaidos didinamos 10 procentų transporto priemones eksploatuojant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000. „Kaip matyti, esminė šios normos nuostata yra transporto priemonės eksploatavimas atitinkamame mieste, nenurodant intensyvumo, t. y. ar visą laiką eksploatuojama atitinkamame mieste, ar tik tam tikrą laiką. Atsižvelgdami į tai, manome, kad tuo atveju, jeigu nors dalis maršruto į pareigūno tarnybos vietą ir iš jos yra mieste, kurio gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, važiavimo išlaidos turi būti didinamos 10 procentų. Tuo atveju, kai pareigūno tarnybos vieta arba gyvenamoji vieta nėra mieste, kurio gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, o minėto miesto teritorija į maršrutą įtraukiama tyčia, važiavimo išlaidos neturi būti didinamos“, - rašoma Vidaus reikalų viceministro Artūros Norkevičiaus pasirašytame rašte.

LPPS  gautą VRM išaiškinimą kartu su prašymu užtikrinti jo laikymąsi planuoja persiųsti visoms policijos įstaigoms.

LPPS informacija