Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM: turime aiškiau apibrėžti pareigūnų funkcijas karinės grėsmės atveju
2017-04-19

Neseniai rašėme apie Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) siekį išsiaiškinti, kokias funkcijas statutiniai pareigūnai turėtų atlikti, kilus karinei grėsmei valstybėje. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atsakyme teigiama, kad įstatymuose trūksta apibrėžtumo, o specialioms karinio pobūdžio užduotims vykdyti skirtos ginkluotės, asmeninės apsaugos, ryšių ir kitų priemonių įstaigos neturi.

 

Straipsnį skaitykite čia: Turi būti aišku, ko iš mūsų tikimasi, iškilus karinėms grėsmėms 

 

VRM, išnagrinėjusi NPPSS raštą, padėkojo už aktyvią poziciją ir rūpestį dėl vidaus tarnybos pareigūnų parengimo, aprūpinimo, statuso ir t. t. krašto gynybos atveju. VRM pritaria NPPSS pozicijai dėl ginkluotosioms pajėgoms priskiriamų VRM valdymo srities įstaigų deramo finansavimo svarbos karinės paskirties materialinių priemonių įsigijimui.

 

VRM: įstatymuose trūksta apibrėžtumo

 

Vidaus reikalų viceministro Česlovo Mulmos pasirašytame rašte teigiama, kad įstatymuose nėra apibrėžtas Valstybės sienos apsaugos, Viešojo saugumo tarnybų ir Vadovybės apsaugos departamento statusas ginkluotose pajėgose, perėjimo iš taikos meto į karo metą ir atgal principai. Tai yra nereglamentuotas pasirengimo ir integravimosi į ginkluotąsias pajėgas įgyvendinimo mechanizmas, neapibrėžtas statutinių vidaus tarnybos valstybės tarnautojų statusas, pareigybiniai laipsniai karo metu bei jų socialinės garantijos.

 

VRM nuomone, esminės šios srities nuostatos turėtų būti įtvirtintos LR karo padėties įstatyme, kuris nustato valstybės institucijų įgaliojimus bei įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos ypatumus, įvedus karo padėtį, ir reglamentuoja pagrindinius valstybės gyvenimo ir valdymo principus karo padėties metu. 

 

VRM ir KAM sukūrė veiksmų planą

 

VRM informavo NPPSS, kad Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai bendru įsakymu (riboto naudojimo) patvirtino vidaus reikalų sistemos institucijų, priskiriamų ginkluotosioms pajėgoms, parengimo valstybės ginkluotajai gynybai veiksmų planą. Pastarajame numatytos konkrečios Lietuvos kariuomenės, VSAT, VST, VAD ir VRM priemonės bei jų įgyvendinimo terminai.

 

Vykdant šį veiksmų planą buvo parengti, suderinti ir patvirtinti VSAT, VST, VAD operaciniai planai, šiuo metu derinamos karo meto organizacinės struktūros ir įrangos lentelės, mobilizaciniai planai. Turės būti patvirtinti ir įstaigų pareigūnų individualaus ir kolektyvinio karinio rengimo planai. Šiuo metu karinis mokymas ir įgūdžių formavimas yra vykdomas kartu su Lietuvos kariuomene dalyvaujant kariniuose kursuose, mokymuose, pratybose.

 

Ginkluotei ir kitoms priemonėms lėšų neskiriama

 

VRM konstatuoja, kad šiuo metu VSAT, VST ir VAD turima ir naudojama ginkluotė ir ekipuotė daugiausia yra dvigubos paskirties, t. y. gali būti naudojama tiek taikos, tiek ir karinio konflikto sąlygomis. Kad ir kaip būtų atremti pasirengusio priešo puolimą ar specialioms karinio pobūdžio užduotims vykdyti skirtos ginkluotės, asmeninės apsaugos, ryšių ir kitų priemonių minėtos įstaigos neturi, o lėšų jai įsigyti neskiriama.

 

VRM tikina, kad su Lietuvos kariuomene ieško geriausių sprendimų dėl ginkluotosioms pajėgoms priskirtinų VRM valdymo srities įstaigų pasirengimo, aprūpinimo, teisinio reglamentavimo ginkluotai krašto gynybai.

 

NPPSS ir toliau stebės situaciją, sieks užtikrinti tinkamą statutinių pareigūnų praktinį parengimą ir aprūpinimą priemonėmis ir, prireikus, imsis veiksmų.