Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRS įstaigos pateikė 2018 m. papildomų lėšų poreikį
2017-06-08

Vidaus reikalų ministerijoje baigėsi konsultacijos dėl planuojamo 2018 m. biudžeto. Papildomų asignavimų poreikį kitiems metams pristatė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Vadovybės apsaugos departamentas (VAD), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ir Viešojo saugumo tarnyba (VST). Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), kurio iniciatyva ši tradicija tęsiama, prioritetu įvardino pareigūnų pajamų didinimą.

 

Jau anksčiau rašėme apie Policijos departamento papildomų lėšų poreikį,

 

Pristatymų metu NPPSS vadovas Vladimir Banel akcentavo, kad tarnybos neįvertino darbo užmokesčio sistemos pakeitimų, kuriuos numato Vidaus tarnybos statutas.

 

„Paprašėme pateikti ne vidutinio, o startinio darbo užmokesčio pokytį. Turi būti aiškiai pateikta, kiek minimaliai uždirbs pirminės, viduriniosios ar aukštesnės grandies pareigūnas. Be to, įstaigos neįvertino naujos redakcijos Statute numatytos tobulinimos darbo užmokesčio  sistemos dalies, įskaitant ir tam reikiamą finansavimą. Šiuo metu pateikti skaičiai rodo ženklų policijos atotrūkį nuo kitų vidaus reikalų sistemos tarnybų. Skirtumai ir sistemos deformacija – akivaizdi. Vidaus reikalų ministerija ir Vyriausybė turi imtis ypatingai skubių veiksmų padėčiai taisyti“, - teigia V. Banel.

 

VSAT: planuojamas vidutinis pradedančio pasieniečio atlygis – 532 Eur

 

VSAT teigimu, bendras papildomo finansavimo poreikis – 77 705 Eur, iš kurių išlaidoms 13 369, darbo užmokesčiui 3 921, turtui 64 336.

 

VSAT pateikė užmokesčio pokytį, kuriame numatyta, kad pradedančio pasieniečio vidutinis atlygis 2018 m. turėtų būti 532 Eur, žemiausios grandies pareigūno – 699 Eur, vidurinios grandies – 920 Eur, atskaičius mokesčius.

 

Be kita ko, planuojama lėšas skirti per krizę sumažintų atlyginimų dalies gražinimui, aprūpinimui tarnybine uniforma, ekipuote, informacinėmis technologijomis, ginkluote, specialiomis ryšių priemonėmis, transportu. Būtų diegiamos sienos stebėjimo sistemos, kuriama infrastruktūra prie ES išorės sienų su Baltarusija ir Rusijos federacija, įsigijamas patrulinis laivas, laivai su oro pagalvėmis ir greitaeigiai kateriai.

 

Papildomas finansavimas reikalingas ir valstybės sienos įrenginių priežiūrai ir remontui,  tarnybinio transporto remontui ir išlaikymui, pilotų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui, įrengimų, pastatų remontui, stebėjimo sistemų priežiūrai ir remontui ir kt.

 

2016 m. įvykdytas Lazdijų, Ignalinos AE AR rinktinių, specializuotų padalinių (Aviacijos R, SUR, URC) reorganizavimas, VSAT teigimu, padėjo sutaupyti 1200 tūkst. Eur. II etapo metu 2018 m. pradžioje planuojamas teritorinių rinktinių reorganizavimas, tai padės sutaupyti dar 800 tūkst. Eur.

 

PAGD: bus siekiama altyginimus padidinti 15 proc.

 

PAGD teigimu, departamentui reikalingi papildomi 40,7 mln. Eur.

 

2017 m. duomenimis, vidutinis Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno atlyginimas siekė 697 Eur, VPGT darbuotojų – 676 Eur, atskaičius mokesčius. Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytą tikslą  nuosekliai didinti Vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestį iki 30 proc., anot PAGD, bus siekiama 2018 m. padidinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį  ne mažiau kaip  15 proc., lyginant su 2017 m. pradžia. Poreikis sudaro 5,0 mln. EUR darbo užmokesčiui ir 1,6 mln. EUR socialinio draudimo įmokoms.

 

Be to, būtų siekiama Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimo. Tam numatyta sukurti integruotą krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemą. Dėl finansinių lėšų trūkumo pareigūnai tik iš dalies buvo aprūpinami uniformine apranga, todėl PAGD žada siekti aprūpinti pareigūnus visa jiems priklausoma uniformine apranga. Planuojama įsigyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, ugniagesius gelbėtojus aprūpinti apsauginiais ugniagesio aprangos priedais (šalmai, pošalmiai ir  kt.), gerinti gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūrą (VIP).

 

PAGD teigimu, bus siekiama sukomplektuoti bent 30 laisvų, šiuo metu neužimtų pareigybių. Dėl besikeičiančių priedų už stažą, priedo už kvalifikacinių klasių suteikimui/pakėlimui, priedo už laipsnį pakėlimui papildomai reikia  368 tūkst. eur (282 tūkst. Eur DU + 87 tūkst. Eur Sodros įmokos). Šiuo metu yra nesukomplektuota virš 530 darbuotojų pareigybių, nekomplektas  viršija 11 proc. 2018 vm. bus siekiama bent iš dalies mažinti statutinių darbuotojų nekomplektą.

 

Be kita ko, trūksta lėšų ir ekonominės krizės metu sumažinto darbo užmokesčio grąžinimui, transporto išlaikymui, kompensacijoms ugniagesiams gelbėtojams už neišduotą uniforminę aprangą, savivaldybių priešgaisrinių ir civilinės saugos funkcijų vykdymui ir kt.

 

VAD: trūksta lėšų krizės metu sumažinto atlygio grąžinimui ir atlyginimų didinimui

 

VAD teigimu, papildomas asignavimų poreikis saugumo užtikrinimui ir Departamento funkcijų atlikimui – 2.469,0 tūkst. Eur.

 

Už šias lėšas planuojama užtikrinti pareigūnų nuoseklų kasmetinį darbo užmokesčio didinimą (592,0 tūkst. Eur) ir padidėsiančių priedų už vidaus tarnybos laipsnius pagal Statutą nuo 2018 m. apmokėjimui (88,0 tūkst. Eur). VAD nedetalizavo, kaip didės pradedančių ir patyrusių pareigūnų atlygis.

 

Dalis lėšų būtų skirta šarvuotų automobilių išlaikymui, saugiai eksploatacijai keliuose, nusidėvėjusių padangų keitimui, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, priežiūrai ir palaikymui bei nenumatytų informacinių sistemų gedimų šalinimui.

 

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimui reikalingas 1,0 tūkst. Eur. Laisvų etatų sukomplektavimui norint pilnai vykdyti Departamentui pavestas funkcijas, užtikrinti pastatų apsaugą, suformuoti objektuose reagavimo į incidentus komandas, kurios kartu vykdys ir nuolatinio patruliavimo funkcijas, anot VAD, būtini 1086,0 tūkst. Eur. Kasmetiniam poreikiui priedams už ištarnautus metus ir laipsnius trūksta 68,0 tūkst. Eur .

 

VAD teigimu, būtinas ir lgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (investicijos), tai yra priemonės, skirtos apsaugoti aukščiausius šalies vadovus nuo neteisėto informacijos rinkimo. 33,0 tūkst. Eur būtų skirta šovinių įsigijimui pareigūnų mokymams ir pratyboms; 7,0 tūkst. Eur sporto salių, stadionų ir aikštelių nuomai pareigūnų mokymams ir kt.

 

VST: planuojama, kad pirminės grandies pareigūnai uždirbs ne mažiau nei 700 Eur

 

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM 2018 m. papildomų asignavimų prioritetinis poreikis yra 5 517,0 tūkst. Eur LRV programai ir jos prioritetiniams darbams įgyvendinti.

 

Anot VST, pirminės, vidurinės ir aukštesnės grandžių pareigūnų darbo užmokesčiui nuosekliai kasmet didinti 2018 m. asignavimų poreikis 3272,0 tūkst. Eur. Planuojama, kad 2017 m. pirminės grandies pareigūnai uždirbs ne mažiau kaip 700 eurų, vidurinės grandies – 850 Eur bei aukštesnės grandies – 1100 Eur, atskaičius mokesčius. Jei bus skirtos papildomos lėšos, 2018 m. pirminės grandies pareigūnams turėtų uždirbti ne mažiau kaip 800 Eur, vidurinės grandies – ne mažiau kaip 1000 Eur, aukštesnės grandies – ne mažiau kaip 1600 Eur, atskaičius mokesčius.

 

Be to, už papildomas lėšas planuojama sukurti integruotą krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemą, įsigyti ginkluotės, spec. priemonių, transportui įsigyti. Anot VST, būtina atnaujinti (įsigyti) specialiąją kompiuterinę techniką, skaitmenines radijo stotis, apsaugos vaizdo sistemas, skaitmeninio tinklo saugumo sustiprinimo priemones ir kt. Papildomos išlaidos 2018 – 2020 m. stiprinant pareigūnų kovinį, fizinį ir specialųjį pasirengimą, dalyvaujant NATO, ES, JT operacijose ir JAV bei kitų Lietuvos strateginių partnerių vadovaujamų koalicijų veiksmuose šalyje ir užsienyje – po 3,0 tūkst. Eur kasmet.