Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VSAT: atlyginimai nuo 2016 m. sausio mėn. didės daugiau nei 11 proc.
2016-01-05

Anot VSAT, struktūrinių padalinių pirminės ir viduriniosios grandies pareigūnams darbo užmokestis pradėtas didinti jau 2015 m. gruodžio mėn. suteikiant aukštesnes kvalifikacines kategorijas tam, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujas Vidaus tarnybos statutui būtų nustatyti aukštesni individualūs pareiginės algos koeficientai. Per 2015 m. gruodžio mėn. kvalifikacinės kategorijos suteiktos 1081 VSAT pareigūnui, todėl atlygis kiekvienam pareigūnui padidės apie 10 proc.

2016 m. dėl padidėjusio darbo užmokesčio papildomos lėšos sudarys apie 870 tūkst. Eur. Be to, pasak VSAT, pagal naujo Statuto nuostatas darbo užmokestis dėl priedo už tarnybos stažą preliminariai padidės nuo 1,5 iki 3 proc. dėl apmokėjimo už darbą naktį bei švenčių dienomis – preliminariai apie 6 proc. Pateikiamas toks darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdys: vyresniojo pasieniečio, dirbančio pamaininį darbą, pareigybės kategorija 4, gruodžio mėn. suteikta II kvalifikacinė kategorija, darbo stažas 6 metai: priskaičiuotas darbo užmokestis iki 2016 m. sudaro 644 Eur, nuo 2016 m. sausio 1 d. darbo užmokestis sudarys 716 Eur, t.y. darbo užmokestis padidės apie 72 Eur, arba 11,2 proc.

Kitas darbo užmokesčio didinimo etapas numatomas 2016 m. I ketv. atliekant pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą. „Didžiausias dėmesys bus skiriamas viduriniosios grandies darbuotojų darbo užmokesčiui didinimui. Atitinkamai tai prisidės prie „Programos 1000 eurų“ įgyvendinimo. Sutaupytas lėšas po pertvarkų numatoma skirti darbuotojų darbo užmokesčio didinimui bei kitoms motyvaciją didinančioms priemonėms įgyvendinti“, - rašoma VSAT rašte, pasirašytame Tarnybos vado Renato Požėlos.

VSAT informavo, kad šiais metais numatomas darbo užmokesčio kreditorinis įsiskolinimas apie 250 tūkst. Eur, kuris bus dengiamas iš 2016 m. asignavimų. Tikslesnę informaciją apie pareigūnų darbo užmokesčio padidėjimą, anot VSAT, bus galima pateikti įvertinus faktinius darbo užmokesčio duomenis už 2016 m. sausio mėn.

LPPPS informacija