Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VSAT: dedame maksimalias pastangas užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą
2018-10-26

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas ir prašė pateikti informaciją apie pareigūnų saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Pradedame straipsnių ciklą, kuriame pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi tarnybos.

 

NPPSS primena, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Aprašas iš esmės reglamentuoja kenksmingų veiksnių analizę, valdymą, stebėseną, šalinimą arba poveikio mažinimą, prevencijos priemonių įdiegimą. Susivienijimas ne kartą akcentavo, kad pareigūnų saugai ir sveikatai turėtų būti teikiamas prioritetinis dėmesys.

 

Jei manote, kad tarnyba nesiima visų įmanomų priemonių užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą bei įgyvendinti priimtą aprašą, turite siūlymų, NPPSS ragina pareigūnus nedelsiant kreiptis į atsakingus tarnyboje asmenis, saugos ir sveikatos komitetus arba profesinę sąjungą.

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atsakyme rašoma, kad Tarnyba nuolat siekia suteikti darbuotojams saugias ir sveikatai nepavojingas darbo vietas ir priemones, kurios apsaugotų nuo profesinės rizikos arba rizika kiek įmanoma būtų sumažinta.

 

Nuolat rūpinasi pareigūnų sveikata

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atsakyme rašoma, kad yra parengtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos rizikos veiksnių vertinimo darbų plano projektas, kuris greitu metu turėtų būti patvirtintas.

 

Tarnybos vado įsakymu patvirtintas pareigūnų ar kursantų specifinės veiklos sąrašas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, Kenksmingųjų veiksnių vertinimo tarnyboje metodika. Anot VSAT, Tarnyboje vykdomi: įvadinis, pirminis darbo vietoje, periodinis darbo vietoje instruktavimai. Po instruktavimo atsakingas asmuo įsitikina (stebi darbuotoją ar užduoda klausimus žodžiu), ar darbuotojas suprato, kaip pavestą darbą atlikti saugiai ir nepakenkti sau ir kitiems darbuotojams. Tarnybos vado šių metų liepą buvo patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

 

VSAT teigimu, Tarnyba, įgyvendindama Vidaus tarnybos statuto nuostatas, nuolat rūpinasi pareigūnų sveikata. Pareigūnai yra periodiškai siunčiami tikrintis sveikatą į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą. Esant poreikiui, pareigūnai siunčiami prevencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai VRM įsteigtose sveikatos priežiūros įstaigose. Be to, pareigūnai periodiškai skiepijami nuo erkinio encefalito ir gripo. Pareigūnams, vykstantiems į misijas, organizuojamas skiepijimas nuo difterijos, pasiutligės.

 

Siekiant užtikrinant statutinių valstybės tarnautojų bendrąjį fizinį pasirengimą, VSAT sudaro sąlygas dalyvauti bendrojo fizinio pasirengimo pratybose. Diegiant sienos stebėjimo sistemas ir įrengiant operatorių darbo vietas, tarnyba, rengdama technines specifikacijas, rangovams numato tam tikras sąlygas, kurios turi būti įvykdytos siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį pareigūnų (operatorių) darbą su sienos stebėjimo sistemomis.

 

Aprūpina uniforma ir kitomis apsaugos priemonėmis

 

Tarnyba, atsižvelgdama į pareigūnų vykdomas funkcijas, gamtines sąlygas, aprūpina juos tarnybine uniforma ir avalyne, specialiosiomis priemonėmis bei ekipuote. Tarnyboje yra sudaryta nuolat veikianti darbo grupė uniformai tobulinti, tarnybinės uniformos techniniams reikalavimams ir modelių aprašymams parengti. Ši darbo grupė, atsižvelgdama į pareigūnų atsiliepimus ir poreikį, peržiūri esamus tarnybinės uniformos ir avalynės modelius, juos tobulina ar kuria naujus.

 

Anot VSAT, šiuo metu kuriama nauja, universali ir patogi uniforma, tinkanti pareigūnams vykdyti tarnybą tiek lauko sąlygomis pasienyje („žaliojoje“ juostoje), tiek pasienio kontrolės punktuose. Taip pat pareigūnai aprūpinami naujais avalynės modeliais, kurių konstrukcija ir kokybė atitinka ergonominius ir standarto LST EN ISO 20347 keliamus reikalavimus. Pareigūnai aprūpinti šviesą atspindinčiomis liemenėmis, amunicijos liemenėmis, kurios leidžia tinkamai išdėstyti naudojamas specialiąsias priemones ir tolygiai paskirstyti jų apkrovas. Šiais metais pareigūnams bus išduotos kuprinės su sutvirtinimais nugaros srityje, jos užtikrins efektyvų svorio paskirstymą bei patogumą.

 

Tarnyba, siekdama atnaujinti pasenusį tarnybinių automobilių parką, šiuo metu aktyviai vysto atnaujinimo darbus. Transporto priemonės yra su naujausiomis saugos sistemomis (saugos oro pagalvėmis, elektronine stabilumo sistema, apsaugos nuo slydimo sistema ir pan.), kurios padės išvengti susižalojimų eismo įvykio metu. Taip pat svarbu, kad nauji visureigiai yra su autonominiu šildymu, tai padės pareigūnams jaustis komfortabiliai šaltu paros metu.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?