Pagalba
VSAT vadovybė paaiškino, kodėl kyla problemos Užsieniečių registracijos centre
2015-06-19

LPPPS rašte teigė, kad URC tarnybos tikslams pasiekti ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti pasitelkiama Apsaugos skyriaus budinčiosios tarnybos pamaina, kuria, pagal nuostatus, sudaro 11 pareigūnų, kurių 2 (budėtojas ir budėtojo padėjėjas) sudaro budėtojų pamainą, o 9 (pamainos vyresnysis, trys apsaugos postų sargybiniai  ir penki priežiūros postų sargybiniai) sudaro sargybų pamainą. Be to, numatoma, kad budėtojas ir budėtojo padėjėjas budėtojų dalies, išskyrus tam tikras išimtis, palikti negali, tad apsaugą ir priežiūrą vykdo devyni pareigūnai. Pažymėtina, kad galimybės paskirti mažesnį Apsaugos skyriaus budinčiosios tarnybos pareigūnų skaičių tinkamai apsaugai ir priežiūrai vykdyti nenumatoma.

Profesinės sąjungos žiniomis, šiuo metu URC iš viso yra 170 užsienio šalių piliečių, kurių 101 yra sulaikyti, o 69 apgyvendinti kaip prieglobsčio prašytojai be judėjimo laisvės suvaržymų. Užsieniečių skaičius nuolat svyruoja, tačiau retai būna mažesnis nei 150. Tuo tarpu šių asmenų apsaugą ir priežiūrą vykdo ne daugiau nei 7 pareigūnai, įskaitant budėtojų dalies pareigūnus. Kartais paskiriami vos 4 pareigūnai, privalantys užtikrinti užsieniečių saugumą, o tai yra perpus mažiau, nei numato reikalavimai.

„Tarp sulaikytų ar prašančių prieglobsčio užsieniečių, esančių centre, nuolat kyla įvairūs neramumai, muštynės, neretai pasibaigiantys ir kraujo praliejimu. Nepilnai sukomplektuota Apsaugos skyriaus budinčiosios tarnybos pamaina fiziškai nėpajėgi užtikrinti nustatyto apsaugos ir priežiūros lygio.

Be to pamainos vyresniajam vykdant kartu ir budėtojo padėjėjo, kuriam be budėtojo leidimo draudžiama palikti budėtojų dalį, funkcijas, realiai apsaugą ir priežiūrą vykdančių pareigūnų skaičius yra dar mažesnis. Dėl to akivaizdu, kad bet kokių neramumų malšinimo metu kyla rimta grėsmė ne tik patiems muštynes sukėlusiems užsienio šalių piliečiams, bet ir apsaugą ir priežiūrą vykdančių pareigūnų sveikatai ir saugumui“, - teigia LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

Trūksta pareigūnų

Gautame R. Požėlos atsakyme į iškeltą problemą rašoma, kad šios aplinkybės yra žinomos, bet dėl objektyvių priežasčių šiuo metu nėra išspręstos. Teigiama, kad reikalavimuose nurodytas pareigūnų skaičius yra maksimalus, tai yra esant tokiam skaičiui budinčioje pamainoje  pareigūnai yra skiriami vykdyti tarnybą visose šiuo metu esamose gyvenmose patalpose, iš jų ir remontuojamuose. Tačiau tarnybos vadas sutinka, kad šiuo metu pamainose skiriamų pareigūnų skaičius yra per mažas, tačiau situacija susiklostė dėl šių priežasčių:

-          Dėl pamainose dirbančių pareigūnų skaičiaus problemos (darbuotojų atostogų, kursų, komandiruočių ir pan.)

-          Dėl Štabo apsaugos skyriaus komplektavimo problemos (pareigūnai tarynybą vykdo kenksmingomis sąlygomis, t.y. dažni sergančių užkrečiamomis ligomis atvejai, psichologiškai sunki aplinka). Be to šių pareigūnų socialinės garantijos mažesnės nei valstybės sieną saugančių pareigūnų, mažesnė pravažiavimo išlaidų kompensavimo suma, negaunami maispinigiai, kompensacija už darbą kenksmingomis sąlygomis. Dėl to tarnyba yra nekonkurencinga. Sukomplektavus tarnybos etatus būtų toks pareigūnų skaičius pamainoje:

1 pamaina – 11 pareigūnų

1 pamaina – 11 pareigūnų

1 pamaina – 11 pareigūnų

1 pamaina – 10 pareigūnų

Atsižvelgiant į pareigūnų atostogas, ligas ir kitas poilsio dienas, būtų galimybė dieninės paimainos metu į tarnybą skirti mažiausiai 9 pareigūnus, naktinės pamainos metu – 6.

Pasikeitęs darbo laikas sudarys dar daugiau bėdų

VSAT vadovybė teigia, kad buvo atliktas Centro Štabo apsaugos skyriaus budinčios tarnybos organizavimo galimybės bei žmogiškųjų resursų poreikio analizė. Pastaroji atlikta atsižvelgiant į  centre vykdomą sulaikytų užsieniečių bendrabučio aukštų susiskirstymą į atskirus 6 sektorius, kuriuose bus apgyvendinti užsieniečiai pagal jų tautinę, rasinę, religinę priklausomybę, teisinį statusą, lytį bei pavojingumo laipsnį. Pagrindinis tikslas buvo rasti optimaliausią tarnybos organizavimo bei žmogiškųjų resursų paskirstymo modulį, kuris užtikrintų Centro Štabo apsaugos  bei kitiems padaliniams priskirtų funkcijų nepertraukiamą vykdymą.

Buvo atlikta pačių pareigūnų apklausa – dauguma pareigūnų pasisako už 24 val. trukmės pamainą, nurodydami tokio modulio privalumą – mažiau važiavimų į tarnbą ir iš jos. Atsižvelgiant į tai, kad iš šiuo metu pamaininį darbą dirbančių 37 apsaugos skyriaus pareigūnų 19 vyksta iš kitų miestų, gali susidaryti nuomonė, jog šis tarnybos organizavimo modulis pareigūnams būtų patogiausias.

Tačiau siekiant išvengti viršvalandinio darbo dalis budinčios pamainos pareigūnų darbą vykdys tik iki 19 val., nes pagrindinis darbo krūvis  tenka laikotarpiu 8 iki 19 val. Šiuo metu pareigūnams vykti į tarnybą iš kitų miestų tarpusavyje kooperuojantis bus sudėtinga, nes vieni dirbs iki 19 val., kiti – iki 7 val. ryto.

Šiuo metu Centrinio Štabo apsaugos skyrius neteko dviejų pareigūnų, o galimi kandidatai nesutinka tęsti tarnybos centre dėl darbo grafiko. VSAT vadas tikina, kad situacija yra žinoma ir stengiamasi normalizuoti situaciją.

Anot LPPPS, VSAT atsakymas nėra pakankamas, nes nebuvo pasiūlyta sprendimų, kaip pagerinti pareigūnų situaciją, ką daryti patiems pareigūnams, kurių į tarnybą skiriamas mažiau. Profesinė sąjunga planuoja pakartotinai kreiptis į VSAT vadą R. Požėlą dėl konkrečių sprendimų suformulavimo, susijusio su URC pareigūnų darbo krūvio sureguliavimu, laikotarpiu, per kurį jie bus įvykdyti. Neatmetamas ir siūlymas atsisakyti nebūdingų pasieniečiams minėto skyriaus funkcijų.

LPPPS informacija