Pagalba
A.Norkevičius: iš Kalėjimo departamento direktoriaus pareigų – į vidaus reikalų viceministro postą
2014-12-10

-Kalėjimo departamento direktoriumi dirbote trejetą metų. Ką pavyko nuveikti per tą laiką?

-Manau, kad per tą laiką bausmių vykdymo sistemoje pavyko  padaryti  reikšmingų darbų. Pirmiausia turiu patvirtinti  tai, kad per tuos tris metus, kai teko vadovauti bausmių vykdymo sistemai, esant finansinių ir žmonių resursų trūkumui, didėjant laisvės atėmimo vietose esančių asmenų skaičiui,  pavyko išlaikyti stabilią pataisos įstaigų veiklą, nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą. Tai rodo pataisos įstaigų darbuotojų profesionalumą ir gebėjimą tvarkytis sudėtingomis sąlygomis. Ypač daug dėmesio skyriau bendravimui su pataisos įstaigų darbuotojais ir jų atstovais. Tikiuosi, kad pavyko atkurti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų darbuotojų pasitikėjimą bausmių vykdymo sistema, jos tikslų svarbumu visuomenei. Išskirčiau bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis, darbuotojų atstovais, kuris buvo itin rezultatyvus: pasirašėme šakinę bausmių vykdymo sistemos kolektyvinę sutartį. Šiuo metu dar šešios pataisos įstaigos derasi dėl įstaigų ir profesinių sąjungų kolektyvinių sutarčių. Visa tai rodo, kad socialinis dialogas, partnerystė yra prasidėjusi, tam padėti geri pamatai, manau, kad tai bus naudinga visoms partnerystės šalims.

Iš rimtesnių darbų paminėčiau Valstybės įmonių prie pataisos namų reorganizaciją, susijungiant šias įmones į vieną valstybės įmonę „Mūsų amatai“. Tai padarius pagerės valstybės įmonės valdymas, taupomos lėšos, pagerės prielaidos didesniam nuteistųjų asmenų įdarbinimui ir užimtumui.

Kalėjimų departamentas pasirengė ir jau pradeda vykdyti Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamus projektus, kuriuos įvykdžius bus normalizuojamos kalinimo įstaigose laikomų asmenų sąlygos,  skirtas didesnis dėmesys pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms bei nuteistųjų ir pataisos įstaigų darbuotojų mokymams.

Be to, Kalėjimų departamentas nuo 2014 m. kovo 1 d. tapo kriminalinės žvalgybos subjektu, tad iki šių metų buvo sukurti ir patvirtini visi reikalingi teisės aktai šiai funkcijai vykdyti bei suplanuotos lėšos, reikalingos įrangos įsigijimui. Buvo vykdomi projektai, siekiant pastatyti naujas kalinimo įstaigas, sukuriant naują infrastruktūrą, užtikrinant saugias kalinimo ir darbo sąlygas. Šiuos darbus kolegoms reiks tęsti.

Be abejo, per tą laiką padaryta daug didesnių ir mažesnių darbų, kuriais galima tiktai pasidžiaugti.

-Ko palinkėtumėte naujajam KD vadovui?

Būti organizacijos lyderiu, atkaklumo, tikslų siekimo, siekti visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimo.

-Ką norėtumėte matyti šiame poste, ar jau yra numatytas kandidatas?

-Kalėjimų departamento direktorių skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras tad jo pasirinkimo, jei toks jau yra, negaliu komentuoti

 -Kas lėmė Jūsų pasirinkimą tapti viceministru ir ką esate užsibrėžęs nuveikti šiame poste?

- Nuo to laiko, kai baigiau mokslus, visuomet dirbau įvairiose institucijose organizuojančiose, vykdančiose ar vertinančiose viešojo saugumo, teisėtvarkos ar teisėsaugos veiklą.  Teko dirbti įvairaus lygio pareigose, įgijau reikalingos patirties. Sutikau prisiimti dar didesnę atsakomybę.

Mano darbas bus susijęs su viešojo saugumo politikos įgyvendinimu, vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos koordinavimu, ekstremalių situacijų valdymo politikos įgyvendinimu ir t.t.

-Visiškai žmogiškai – ar negaila palikti šią sistemą ir ko dar joje nespėjote padaryti – ko turėtų, Jūsų manymu, pirmiausia imtis naujai atėjęs direktorius?

-Man labai patiko dirbti bausmių vykdymo sistemoje, sutikau joje daug įvairių ir įdomių darbuotojų, vadovų, su kuriais sprendėme įvairiausius klausimus. Iš jų taip pat daug ko išmokau, kaip ir jiems norėjau perteikti visą ką žinojau.

Šiai sistemai reikalingas didesnis valstybės dėmesys, nes pasenusioje kalinimo įstaigų infrastruktūroje sudėtinga siekti nuteistųjų asmenų pataisymo tikslų, sudaryti normalias kalinimo sąlygas nuteistiesiems bei saugias ir tinkamas darbo sąlygas personalui.

Būtina modernizuoti pataisos įstaigas, pereiti prie kamerinio tipo įstaigų, tuomet ir sistema bus lengviau valdoma ir tvarkoma. Palinkėčiau, kad naujajam vadovui tai pasisektų.

LRITĮPS informacija