Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Apie mus

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra vienas iš didžiausių profesinių sąjungų susivienijimų Lietuvoje. Organizacijos ištakos siekia 2002 metus.

 

NPPSS šiuo metu vienija beveik 3000 įvairių statutinių įstaigų pareigūnų (policininkų, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, viešojo saugumo pareigūnų), taip pat aplinkosaugininkų, kitų ministerijų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų.

 

Vienydami pareigūnus siūlome ir įgyvendiname pažangiausias idėjas bei veiksmus, užtikrinančius palankiausias darbo sąlygas statutinių pareigūnų tarnybai ir saviraiškai.

 

Didžiausią įtaką politikams darančiųjų penketuke

 

2016 m. rugsėjį „Transparency International“ Lietuvos skyrius internetinėje svetainėje www.manoseimas.lt pristatė politinių pažiūrų testą ir didžiausią įtaką darančius asmenis, organizacijas ir lobistus. NPPSS įtakos siekėjų sąraše užėmė penktą vietą.

 

Narystė nacionalinėse profesinėse sąjungose

 

RJPS

 

Nuo 2021 m. NPPSS yra asocijuotas Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) narys. RJPS yra nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacija, atstovaujanti darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo interesus šalies mastu – nacionaliniame, šakų, ir teritoriniuose lygmenyse, bei vienijanti darbdavio lygmens profesines sąjungas visoje Lietuvoje.

 

Tarptautinių organizacijų narė

 

EU.POL

 

2022 m. NPPSS tapo Europos policijos profesinių sąjungų federacijos (EU.POL) nariu. Pagrindiniai organizacijos veiklos tikslai yra smurto prieš policijos pareigūnus mažinimas Europos valstybėse, didesnės pareigūnų socialinės garantijos, tinkama darbo laiko apskaita, pareigūnų organizacijų lyderystės ugdymas, dalinimasis gerąja patirtimi tarp organizacijos narių. Pernai įkurta EU.POL jau vienija daugiau kaip 10 nacionalinių policijos pareigūnų organizacijų įvairiose ES šalyse.

 

Iki narystės EU.POL NPPSS buvo aktyvus EuroCOP narys.

 

NPPSS vizija

 

Pareigūnus vienijanti organizacija, kuria pasitiki Lietuvos teisėsaugos pareigūnai. NPPSS telkia pareigūnus, kuria ir realizuoja pažangiausias idėjas bei įgyvendina veiksmus, užtikrinančius palankiausias sąlygas tarnybai ir saviraiškai.

 

NPPSS misija

 

Sutelkti stiprią ir gebančią apsiginti pareigūnų bendruomenę. 

 

NPPSS strateginės kryptys

 

1. Ugdyti lyderystę  ir didinti narystę  teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams. 

 

2. Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę ir išorinę komunikaciją.

 

3. Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo, sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo, socialinės partnerystės stiprinimo, įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo. 

 

4. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

 

NPPSS prioritetai

 

- Vidaus tarnybos statuto tobulinimas: atlyginimų sistema, darbo laiko apskaita.

 

- NPPSS dės visas pastangas, kad pakeitimai būtų priimti kiek įmanoma greičiau.

 

- „Programos 1000“ įgyvendinimas: būtina sukurti konkretų įgyvendinimo planą įstaigose ir Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu. Tam privalo būti skirtas reikiamas finansavimas.

  

- Įstaigų pokyčių kontrolė: svarbu užtikrinti nuoseklų ir skaidrų reformų įgyvendinimą, tinkamą gaunamų lėšų panaudojimą ir teigiamo mikroklimato pareigūnų tarpe palaikymą.

 

- Valstybės tarnybos įstatymo tobulinimas: pasiūlymų įtraukti pareigūnams ir valstybės tarnautojams aktualias nuostatas teikimas.

 

- Valstybinių pareigūnų pensijų paketo tobulinimas: pasiūlymų didinti pareigūnų pensijas teikimas.

 

- Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo praktinis įgyvendinimas: saugos ir sveikos darbo aplinkos pareigūnams užtikrinimas.

 

- Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

 

- Pareigūnų bendruomenės ir visuomenės informavimas apie profesinės sąjungos veiklą, opių pareigūnas problemų kėlimas ir pasiūlymų teikimas.

 

- Narystės profesinėse sąjungose didinimas.

 

- Lyderių mokymų organizavimas.

 

NPPSS veiklos ataskaitos

 

2022 m. rugsėjo mėn. - 2023 m. NPPSS veiklos ataskaita

 

2021 m. rugsėjo mėn. - 2022 m. rugsėjo mėn. NPPSS veiklos ataskaita

 

2020 m. NPPSS veiklos ataskaita

 

2019 m. NPPSS veiklos ataskaita ir ateities planai

 

2018 m. NPPSS veiklos ataskaita ir ateities planai

  

2017 m. NPPSS veiklos ataskaita ir ateities planai

 

2016 m. NPPSS veiklos ataskaita ir ateities planai           

 

2014 m. komandiruotės į Stokholmą ataskaita

 

Video apie NPPSS

 

Video: kodėl verta vienytis?

 

Video: kolektyvinės sutartys teisėsaugos institucijose

 

NPPSS privatumo politika

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?