Pagalba
3200
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ateinančią savaitę – atnaujintos Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymas
2020-10-09

Spalio 16 dieną Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovai (tarp jų ir Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) bei jo šakinės organizacijos) planuoja pasirašyti atnaujintą Nacionalinę kolektyvinę sutartį. 

 

Sutartyje, be kita ko, apibrėžiamos ir garantijos, kuriomis pasinaudoti galės tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai. Svarbu, jog šiomis lengvatomis galės pasinaudoti tik tie pareigūnai ir darbuotojai, kurie profesinių sąjungų nariais buvo ir yra iki sutarties pasirašymo, tai yra iki spalio 16 dienos. Profesinių sąjungų nariams įtvirtinamos tokios pagrindinės garantijos:

 

1. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios turi būti išnaudojamos sutarties galiojimo laikotarpiu. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ar papildomas atostogas. Jeigu darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnai išstoja iš profesinės sąjungos, jiems šiame skyriuje nustatytos papildomos garantijos negalioja.

 

2. Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

 

3. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Tiesa, šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

 

4. Profesinės sąjungos nariams taikomi skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Svarbu, jog taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

 

Todėl labai kviečiame visus pareigūnus bei darbuotojus, dar nesančius profesinių sąjungų nariais, nedelsiant jungtis prie NPPSS ir jo šakinių organizacijų.

 

Sutartyje bus nustatytas ir naujas pareiginės mėnesinės algos bazinis dydis 2021 metais. Jis sieks 177 eurus. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?