Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPPS ataskaitiniame suvažiavime pasieniečiai užsibrėžė tikslus 2016-iesiems
2015-11-17

Suvažiavime dalyvavo LPPPS tarybos nariai, atstovai, delegatai, svečiai, NPPSS atstovai.

Tikslas - programa „1000“

LPPPS pirmininkas Vladimir Banel, kalbėdamas apie pastaruosius profesinės sąjungos veiklos ketverius metus pabrėžė, kad apie 30 proc. pasieniečių šiuo metu yra LPPPS nariai, tai yra kas 4 pasienietis.

2014-2018 m. LPPPS planuoja stiprinti organizaciją, siekti socialinių garantijų, finansavimo, darbo salygų gerinimo ir ugdyti profesinės sąjungos lyderius.

„Nuo 2014 metų nuveikėme, išties, nemažai. Suradome ne vieną naują lyderį, inicijavome kolektyvinę sutartį ir startavome su derybomis, organizavome laisvalaikio renginius, siekėme VSAT skiriamo finansavimo didinimo, uniformų gavimo, saugumo užtikrinimo.                                                                                   

Tuo tarpu kalbėdamas apie šių metų tikslus V. Banel akcentavo finansavimą, darbo užmokesčio standartus ir programą „1000“ (pradedantis pareigūnas turėtų gauti mažiausiai 1000 eurų atskaičius mokesčius, o visų grandžių pasieniečių atlygis didėtų bent 30 proc.). Ne mažiau svarbus ir kolektyvinės sutarties pasirašymas, įgyvendinimas, plėtra, finansavimo didinimas įgyvendinant naują Vidaus tarnybos statutą, skaidrios karjeros/atrankos/vertinimų sistemos siekimas.

VSAT šakos kolektyvinė sutartis – naujų santykių pradžia

NPPSS tarybos narys Vytautas Lamauskas, pristatinėdamas VSAT šakos kolektyvinę sutartį, pabrėžė, kad ji skirta visiems darbuotojams: nuo eilinio pasieniečio iki tarnybos vadovo.

„Sutartimi siekiame didinti VSAT prestižą, sudaryti patrauklias, palankias daro sąlygas, plėtoti socialinę partnerystę, gerinti tarpusavio santykius, formuoti pasienio pareigūnų tradicijas, kultūrą, stiprinti profesionalumą ir motyvaciją, lojalumą organizacijai, skatinti nepakantumą korupcijai, moralę, etiką ir skleisti vertybes“, - privalumus vardijo V. Lamauskas.

Kolektyvinės sutarties esminiai tikslai:

- savalaikis informavimas ir konsultavimas bei operatyvus problemų, susijusiu su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis sprendimas

- nustatyti darbo užmokesčio panaudojimo prioritetus, didinti motyvaciją, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, ikiteisminis ginčų sprendimas

- didinti darbuotojų žinias apie socialinę partnerystę, pasitikėjimo karjeros sistema didinimas;

- susitarti dėl 40 val. savaitės laiko normos taikymo ir skaidresnio darbo bei atostogų planavimo

-  sudaryti prielaidas saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos sukūrimui

-  sudaryti prielaidas efektyvesniam ir veiksmingesniam pareigūnų interesų gynimui

V. Lamauskas taip pat pasiūlė sudaryti galimybę kiekvienam darbuotojui susipažinti su  kolektyvinės sutarties nuostatomis, parengti  sutarties įgyvendinimo mechanizmą, užtikrinti vykdymo priežiūrą bei įtraukti tik norinčius keisti ir kurti.

VSAT pokyčiai – būtini

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie neišvengiamus sitemos pokyčius, kurie reikalingi siekiant valdymo efektyvumo bei administracinio aparato mažinimo.

Išsamiai apie pokyčius VSAT

VSAT patarėjas Gintautas Zinkevičius pristatė VSAT funkcinių ir struktūrinių pertvarkymų I etapo (iki 2016 m. balandžio 1 d.) priemones, tokias kaip VSAT centrinės įstaigos darbo organizavimo pakeitimai pagal naują struktūrinę schemą (nuo 2016 m. sausio 1 d.), Lazdijų rinktinės reorganizavimas, jos teises ir pareigas išdalijant Varėnos ir Pagėgių rinktinėms, Ignalinos AE apsaugos rinktinė reorganizavimas prijungiant ją prie Ignalinos rinktinės. Be to, siūloma centralizuoti bendrąsias administracines funkcijas ir prijungti prie VSAT centrinės įstaigos Specialiųjų užduočių, Aviacijos rinktines, Užsieniečių registracijos centrą, Kinologijos ir Kriminalistinių tyrimų skyrius.

II etapo (iki 2017 m. sausio 1 d.) funkcinių ir struktūrinių pertvarkymų strateginės veiklos kryptys, anot G. Zinkevičiaus yra teritorinių rinktinių ir Pasieniečių mokyklos struktūros optimizavimas, bendrųjų administravimo funkcijų centralizavimas ir vieno juridinio asmens principo įgyvendinimas, užkardų skaičiaus, valdymo ir pareigybių struktūros optimizavimas.

Suvažiavimo metu nutarta artimiausiu metu kreiptis į VSAT vadą su raginimu kaip įmanoma greičiau pradėti vykdyti programą „1000“ ir informuoti, kaip bus panaudotos reformų metu sutaupytos lėšos bei kaip, kokiais etapais bus didinamas darbo užmokestis. 

# # #

LPPPS pirmininku išrinktas V. Banel, vicepirmininku R. Liepa, tarybos pirmininku J. Amelinas.

Nuo šiol vicepirmininkas reprezentuos Profesinę sąjungą renginiuose, organizuos įvairaus pobūdžio akcijas, renginius, organizuos ir koordinuos VSAT įstaigose sudaromose komisijose (atrankų, vertinimo ir pan.) dalyvaujančių Profesinės sąjungos narių darbą, nesant pirmininko atliks jo funkcijas ir kitus darbus.  Tarybos pirmininkas organizuos Tarybos posėdžius ir jiems vadovaus, kuruos ir koordinuos Profesinės sąjungos strateginio plano įgyvendinimą, užtikrins kolektyvinių sutarčių įgyvendinimą, pagal kompetenciją organizuos ir koordinuos saugos ir sveikatos, valdymo, tarnybinių ginčų ir pagal poreikį kitų komitetų veiklą, kordinuos renkamiems Tarybos nariams priskirtas veiklas.

LPPPS taryba: Z. Kalpokas, E. Starienė, G. Krilavičius, A. Bareika.

Kontrolės komisija: S.Stankevičiūtė, G.Petrulėnienė

Etikos komisija: A.Mazura, S.Česiulis, A.Jasaitis

LPPPS informacija