Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS atstovės dalyvavo EU.POL Generalinėje asamblėjoje
2023-11-17

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) Tarptautinio komiteto narės V. Bratcher ir G. Petrulėnienė lapkričio 13-16 dienomis dalyvavo Lisabonoje (Portugalija) vykusioje EU.POL Tarptautinės Policijos Organizacijos generalinėje asamblėjoje. 

 

Asamblėjos metu buvo aptarti šiais metai nuveikti darbai, o taip pat 2024 metų iššūkiai. 

 

Ypač daug dėmesio buvo skirtą pavasarį vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ir EU.POL lobizmui po jų. Tarp svarbiausių klausimų – smurto prieš pareigūnus mažinimo problema, pareigūnų darbo patrauklumo didinimo iššūkiai, socialinio dialogo stiprinimas.

 

„Šiais laikais informacijos turėjimas yra vienas iš svarbiausių priemonių norint siekti užsibrėžtų tikslų. Yra žinoma, kad Europos Komisija skatina darbdavius, socialinius partnerius sėsti prie socialinio dialogo stalo, pati prisideda finansiškai tarpininkaujant įvairiomis būtent tai organizacijai aktualiomis temomis. Kvietimuose sėsti prie socialinio dialogo stalo pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinių derybų, socialinio dialogo, darbuotojų atstovavimo skatinimui, socialinių partnerių gebėjimų ugdymui, tinkamoms darbo sąlygoms ir sveikatai bei saugai darbe, – po renginio kalbėjo V. Bratcher.

 

EU.Pol Generalinės asamblėjos metu buvo vienbalsiai nuspręsta organizuoti pirmą tokį socialinį dialogą tarp Europos valstybių Policijos vadovų, socialinių partnerių t.y. EU.Pol ir Europos Sąjungos politikos formuotojų 2024 metų pavasarį. 

 

Artimiausi EU.Pol darbai – sukurti darbo grupes pagal pateiktas kiekvienai šaliai opias problemas, susisteminti pateiktas problemas, analizuoti gauta informaciją nacionaliniu lygmeniu, ruošti siūlymus kaip galimai spręsti problemas ir pateikti ES politikos formuotojams.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?