Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS ragina Vyriausybę ir VRM imtis konkrečių veiksmų dėl kitų metų valstybės biudžeto
2019-10-10

Vidaus reikalų ministerija (VRM) praėjusią savaitę pranešė parengusi Vidaus tarnybos statuto ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama įgyvendinti šių metų liepos 10 d. Vyriausybės ir profesinių sąjungų pasirašytą 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Tačiau profesinių sąjungų atstovai sako, kad tai yra tiesiog sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas, o ne esminiai reikalingi pokyčiai. Anot jų, dabar svarbiausia – tikslinis finansavimas ir kitų metų biudžetas.

 

„Tikrai svarbu, kad VRM rengiasi pasirašytos sutarties nuostatų įgyvendinimui ir siekia didinti pareigūnų bei valstybės tarnautojų atlyginimus, bet tai daryti jie tiesiog privalo ir vien šio žingsnio nepakaks. Sėkmingam įgyvendinimui yra būtinas finansavimas, kurį skirti yra įsipareigojusi Vyriausybė. Deja, bet kol kas mes girdime tik įvairius gandus bei bandymus atsikratyti atsakomybės ir išsisukinėti,“ – sako Vladimir Banel, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas.

 

Savo ruožtu, NPPSS jau kreipėsi į Vyriausybę, Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetus bei VRM dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikio 2020 metams. Savo atsakyme profesinių sąjungų atstovams VRM nurodo, kad, išnagrinėjusi profesinių sąjungų raštą ir įvertinusi 2020–2022 metų asignavimų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai sumažinimą, ministerija rugsėjo 17 dieną raštu kreipėsi į Vyriausybę ir Finansų ministeriją, nurodydama, kad 2020–2022 metų valstybės biudžeto projekte vidaus reikalų ministro valdymo srities institucijoms numatytų maksimalių asignavimų limitų nepakanka Vyriausybės prioritetiniams darbams ir kitiems Vyriausybės programoje numatytiems darbams įgyvendinti bei pavestoms funkcijoms ir priimtiems įsipareigojimams vykdyti. 

 

Kartu su minėtu VRM raštu buvo pateiktas ir papildomas valstybės biudžeto lėšų poreikis 2020 metams, būtinas užtikrinti pareigūnų darbo užmokesčio didinimą ir tarnybos sąlygų gerinimą. Skaičiuojama, kad Vidaus tarnybos pareigūnų nuosekliam kasmetiniam darbo užmokesčio didinimui, siekiant iki 2020 m. padidinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį iki 30 %, palyginti su 2016 m., reikalinga papildomai skirti 7 074 tūkst. eurų, statutinių įstaigų pareigūnų atlyginimų netolygumui mažinti ir laisvoms pareigybėms komplektuoti – 5 758 tūkst. eurų, o Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų aprūpinimui ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis, tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus – 14 637 tūkst. eurų.

 

Atsižvelgdami į tai, profesinių sąjungų atstovai teigia, kad šį išsakyta poreikį būtina apginti, o tam reikalingi konkretūs, neatidėliotini ir ryžtingi vidaus reikalų ministrės veiksmai. 

 

„Esminius pokyčius užtikrinant pareigūnų darbo užmokesčio didinimą ir tarnybos sąlygų gerinimą matysime tik tada, kai VRM, o tiksliau naujoji ministrė, atkakliai ir drąsiai gins visus išvardytus finansinius poreikius Finansų ministerijoje ir Vyriausybėje. Prisiminkime, kad ministrė nėra ministerijos tarnautoja ar specialistė, todėl ji turi imtis darbų pagal savo rangą. Be to, pradėjusi darbą Rita Tamašiūnienė kalbėjo apie kelias dešimtis milijonų siekiančias sumas ir jų skyrimą, tačiau šiuo metu nebematome nei lyderystės, nei konkrečių darbų. Norime žinoti, ko ji ketina imtis ir kaip gins papildomą finansavimo poreikį,“ – aiškina V. Banel. 

 

VRM savo atsakyme taip pat nurodo, kad vykdant nuoseklų pareigūnų darbo užmokesčio didinimą ir siekiant visų grandžių bendro vidurkio 1000 „į rankas“, reikia dar 22 542 tūkst. eurų (arba 15 468 tūkst. eurų, neįskaitant nuoseklaus statutinių pareigūnų darbo užmokesčio iki 2020 m. didinimo iki 30 %), o siekiant, kad pirminė grandis gautų 1000 „į rankas“, kartu keliant kitų grandžių darbo užmokestį reikia 78 545 tūkst. eurų (arba 71 471 tūkst. eurų, neįskaitant nuoseklaus statutinių pareigūnų darbo užmokesčio iki 2020 m. didinimo iki 30 %).

 

„Kalbant apie projekto „Programa 1000“ įgyvendinimą, noriu pabrėžti, kad Vyriausybės vadovas yra labai aiškiai įsipareigojęs šiuo klausimu. Todėl iš jo taip pat laukiame konkrečių darbų ir rezultatų,“ – teigia V. Banel.

 

Pagaliau, VRM sako, kad siekiant įgyvendinti 2020 m. Nacionalinės kolektyvinės sutartį, VRM yra parengtas ir pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas, kuriame, be kitų aktualių pakeitimų, siūloma Vidaus tarnybos statuto priede nurodytus pareigūnų visų pareigybių grupių minimalius pareiginės algos koeficientus didinti vidutiniškai 0,5, t. y. minimalius pareiginės algos koeficientus didinti diferencijuotai: didesniu dydžiu didinti mažiausiai uždirbantiems pareigūnams, o didesnes pajamas gaunantiems pareigūnams palaipsniui mažesniu dydžiu. Šiam pasiūlymui įgyvendinti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėms įstaigoms papildomai reikės apie 7,8 mln. eurų. 

 

Apibendrindamas VRM atsakymą V. Banel pabrėžia, kad kitų metų biudžeto planai vis dar lieka neaiškūs ir primena, jog tikisi, kad tiek premjeras, tiek vidaus reikalų ministrė nedelsdami imsis konkrečių veiksmų.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?