Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnų kredito unijos vairą perėmė Edita Milaševičiūtė
2022-11-04

Visuotiniame Pareigūnų kredito unijos narių susirinkime naująja unijos valdybos pirmininke išrinkta Edita Milaševičiūtė. Šiose pareigose ji pakeitė Tomą Vaitkunską. Šį unijos sprendimą jau patvirtino ir Lietuvos bankas. E. Milaševičiūtė unijos valdybos nare yra nuo 2010 metų.

 

„Visų pirma už nuveiktus darbus noriu padėkoti uniją paliekančiam T. Vaitkunskui. Prie kredito unijos prisijungiau, nes tikiu bendruomeniškumu. Esu talkinusi profesinėms sąjungoms, aktyviai dalyvavusi visuomeninių judėjimų veikloje ir esu įsitikinusi, kad pačios geriausios idėjos sustiprėja ir tampa rezultatyvios tada, kai jas palaiko ir augina bendruomenės. Penkioliktus metus skaičiuojanti, pareigūnus ir valstybės tarnautojus vienijanti, jiems finansines paslaugas teikianti kredito unija – puikus kooperacijos pavyzdys. Būtent bendruomenės stiprinimą, didesnį esamų narių įtraukimą, taip pat unijos plėtrą keliu sau kaip pirmuosius uždavinius. Turiu paminėti, kad labai džiaugiuosi profesionalia unijos komanda, kurią pažįstu ne vienerius metus, tikiu, kad kartu pasieksime išsikeltų tikslų”, – sakė naujoji unijos valdybos pirmininkė.

 

Pareigūnų kredito unijos valdybos nariu taip pat tapo Vytautas Lamauskas, iki šiol buvęs unijos paskolų komiteto nariu.

 

Pareigūnų kredito unija savo klientams teikia paskolas, kasdienės bankininkystės paslaugas, pinigų taupymo sprendimus (terminuotus, vaiko ir kitokius indėlius), finansuoja verslo vystymo, žemės ūkio projektus. Unijos nariais yra per 2,5 tūkst. pareigūnų, tarnautojų, jų artimųjų, taip pat juridinių asmenų.

 

Unijos nariais ir klientais gali būti ne tik esami ar buvę statutinių įstaigų pareigūnai, jų šeimų nariai, tačiau ir valstybės, savivaldybių įstaigų darbuotojai ir jų artimieji. Pareigūnų kredito unija teikia paslaugas visoje Lietuvoje.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?