Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pasirašyta PAGD šakos kolektyvinė sutartis
2020-06-25

Šiandien Vilniuje pasirašyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) šakos kolektyvinė sutartis. Tarp derybose dėl jos aktyviai dalyvavusių ir šią sutartį pasirašiusių organizacijų yra ir Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS). 

 

Įvairius šios šakos kolektyvinės sutarties projektus UGPS teikė jau nuo 2005 m., o aktyvios derybos dėl jos vyko paskutinius 2 metus.

 

„Džiaugiuosi, kad PAGD ir UGPS derybininkai po ilgų ir nelengvų derybų pagaliau rado geriausius sprendimus ir sutartis pagaliau buvo pasirašyta. Drįstu teigti, kad mūsų šakos sutartis yra tikrai gera, jei kalbėtume apie profesinių sąjungų nariams tenkančias  garantijas. Manau, kad teigiamus pokyčius pajus ir visi VPGT pareigūnai ir darbuotojai. Sutartis galios visiems statutiniams pareigūnams, valstybės tarnautojams ir profesinių sąjungų nariams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Darbuotojų visuotiniam susirinkimui patvirtinus šią sutartį ji taip pat galios visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įskaitant tuos, kurie bus priimti į pareigas po šios sutarties įsigaliojimo”, - sako UGPS pirmininkas Saulius Džiautas. 

 

Derybose dėl šakos kolektyvinės sutarties dalyvavo UGPS pirmininkas Saulius Džiautas, valdybos narys Alfredas Povilanskas, pirmininko pavaduotojas Miroslavas Gerasimovičius.

 

Svarbiausios PAGD šakos kolektyvinės sutarties nuostatos

 

- PAGD įtraukia profesinių sąjungų atstovus į visas komisijas ir komitetus, konsultuojasi bei teikia reikiamą informaciją socialiniais, pertvarkų, kitais klausimais, savo tinklapyje ir intranete teikti UGPS informaciją.

 

- Šalys įsipareigoja sukurti nuolatinį Valdymo komitetą, į kurį bus skiriami ir profesinės sąjungos atstovai. Komiteto sudėtį ir su profesine sąjunga suderintą darbo reglamentą tvirtins PAGD direktorius.

 

- Į Ugniagesių gelbėtojų mokyklos programą įtraukiamas ne mažiau kaip 8 val. mokymas socialinio dialogo tematika. 

 

- Visi PAGD pareigūnai ir PAGD dirbantys UGPS nariai – valstybės tarnautojai ir dirbantys pagal DK, gaus papildomas garantijas:

 

  - Sukakus progoms ir datoms, darbuotojai ir pareigūnai turi gauti apdovanojimus ir kitas skatinimo priemones.

 

- Darbuotojai, neturintys galiojančių nuobaudų, 15, 20 arba 25 tarnybos ar darbo VPGT metų progomis bus apdovanojami VPGT pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“. Darbuotojai, neturintys galiojančių tarnybinių nuobaudų, gyvenimo jubiliejinių sukakčių (30, 40, 50, 60 metų) ir tarnybos ar darbo VPGT metų (10, 20, 30 ir 40) progomis konsultuojantis su profesinėmis sąjungomis gali būti skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis iš sutaupytų atitinkamos įstaigos darbo užmokesčio lėšų, taip pat padėkomis, papildomomis mokamomis atostogomis ar vardinėmis dovanomis.

 

- Skyrininkai, atliekantys pamainų vadų funkcijas ir kiti pareigūnai, vykdantys savo ir kito pareigūno funkcijas ir viršijantys darbo krūvius, gaus ne mažiau 10 proc. priedą.

 

- Vadovaujančių darbuotojų (jų sąrašą tvirtina PAGD direktorius) faktiškai dirbtas laikas poilsio, švenčių dienomis, darbas naktį ir viršvalandinis darbas apmokamas Darbo kodekso 144 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka.

 

- Bus parengti tipiniai visų pareigybių reikalavimai. PAGD įsipareigojo standartizuoti specialiuosius pareigybių aprašymų reikalavimus, parengti tipinius specialiuosius atitinkamų pareigybių reikalavimus. Jie ir jų pakeitimai bus derinami su profesine sąjunga. 

 

- Įtvirtintas 24 val. pamainų grafikas (išskyrus Bendrąjį pagalbos centrą). Tiesa, įvykus nenumatytam staigiam įvykiui, įstaigos vadovas, apie tai informavęs profesines sąjungas, gali nustatyti kitokią pamainomis dirbančių darbuotojų pamainos trukmę.

 

- Darbuotojams ir pareigūnams, kuriems pagal Darbo kodeksą rugsėjo 1 d. priklauso pusė laisvos dienos nuvesti vaiką į mokyklą, bus suteikiama visa laisva apmokama diena (jei tai netrikdo VPGT struktūrinio padalinio darbo).

 

- Pareigūnai ir darbuotojai, suderinę su vadovais, galės pasiimti 3 mėn. nemokamų atostogų.

 

- Pagal Darbo kodeksą dirbantiems ugniagesiams ir kitiems darbuotojams yra pailginamos atostogos. VPGT darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atsižvelgiant į Darbo kodekso 138 str. 2 ir 5 dalis, kasmetinių atostogų trukmė bus ilginama atsižvelgiant į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje (VPGT). Darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – 5 darbo dienomis, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje (VPGT) – 2 darbo dienomis. Bendra kasmetinių atostogų trukmė negalės būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

 

- PAGD įsipareigojo per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, suderinęs su profesine sąjunga, sudaryti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, patvirtinti jo sudėtį ir darbo reglamentą. Įstaigos vadovas įsipareigoja ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo komiteto įsteigimo inicijuoti komiteto narių mokymus, būtinus komiteto veiklai vykdyti. 

 

Profesinės sąjungos veiklos garantijos ir jos narių socialinės garantijos    

 

- Kiekvienam profesinės sąjungos nariui atsiras galimybė pasinaudoti apmokamomis 24 val. per metus, kurią bus galima skirti profesinės sąjungos veiklai. 

 

- Profesinių sąjungų lyderiams, skyrių pirmininkams, pavaduotojams, atstovams, vietoj Statute numatytų apmokamų 120 val. per metus profsąjungos reikalams, bus skirta 150 val. Laikas, praleistas PAGD  komisijose ir komitetuose bus įskaitytas į darbo laiką.

 

- Profesinės sąjungos turės teisę pasinaudoti turima VPGT technika, jei tai netrukdys tarnybos veiklai.

 

- Pareigūnams, esantiems UGPS nariais daugiau nei 1 metus, turintiems siuntimą iš VRM Medicinos centro, remiantis Statutu, bus suteikiamos iki 10 dienų papildomų atostogų reabilitacijai, gydymui ar sveikatos atstatymui.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?