Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Prezidento rinkimai 2019: Valentino Mazuronio požiūris į teisėsaugą ir teisėtvarką
2019-05-07

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas visiems kandidatams į šalies Prezidentus pateikė 6 klausimus, susijusius su Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos situacija. Šiandien pristatome Jums europarlamentaro ir kandidato Valentino Mazuronio, trečiojo pateikusio savo atsakymus, požiūrį.

 

Kaip Jūs, kaip Lietuvos pilietis ir gyventojas, vertinate dabartinę šalies teisėsaugos / teisėtvarkos būklę?


Per visą nepriklausomybės laikotarpį teisėsaugos ir teisėtvarkos sistema patyrė ne vieną pertvarką ir reformą. Kai kurie procesai vyko sklandžiau, kai kurie sudėtingiau. Vertinant Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos situaciją, atspirties tašku turėtų būti, kiek ši sistema prisideda prie žmonių saugumo didinimo. Lietuvos žmonės turi jaustis saugūs, kaip ir turi jaustis saugūs pareigūnai, einantys tarnybą ir atliekantys savo pareigą Lietuvos žmonėms. O kad jie būtų saugūs, sistema turi veikti skaidriai, sklandžiai ir kokybiškai. Čia itin norėčiau akcentuoti asmeninės atsakomybės svarbą. Nors klaidų darbe pasitaiko ir nuo to niekas nėra apdraustas, tačiau labai svarbu, kad už klaidas, palietusias žmonių likimus, būtų prisiimama asmeninė atsakomybė. O šioje srityje mūsų laukia dar daug darbų. 

 

Kaip manote, ar šalies prezidentas turi pakankamai galių ir svertų keisti ir stiprinti teisėsaugą ir teisėtvarką? Jei taip, kokiais būdais ir kokiomis kryptimis stiprinsite Lietuvos teisėsaugą ir teisėtvarką?  

 

Prezidento galios yra tikrai nemažos šioje srityje. Prezidentas skiria teisėsaugos institucijų vadovus,  turi įstatymų leidybos iniciatyvą bei veto teisę. Prezidentas kartu su Seimu, Vyriausybe ir Prezidentūra gali padaryti labai daug, imtis bendrų iniciatyvų ir darbų. Čia svarbu įsiklausymas, bendro intereso turėjimas,  kompromisų siekimas.

 

Daugelis teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigų šiuo metu išgyvena vienokius ar kitokius pokyčius / reformas. Kaip juos vertinate? 

 

Akivaizdu, kad inicijuojant tam tikrą sistemos pertvarką, pagrindiniu tikslu turi tapti efektyvus ir savalaikis žmonių saugumo užtikrinimas. Kiek Lietuvoje žmogus jaučiasi saugus – taip ir vertinčiau situaciją sistemoje.

 

Kaip manote, su kokiais didžiausiais iššūkiais šiuo metu susiduria Lietuvos statutiniai pareigūnai?

 

Šiandien itin svarbu eiti link teisėsaugos sistemos modernizavimo ir stiprinimo. Todėl labai svarbu motyvuoti pareigūnus, nuo kurių priklauso, kiek visuomenė efektyviai ir gerai bus apsaugota bei apginta. Tai reiškia, kad pareigūnams reikia naujų įgūdžių ir priemonių, padedančių dar efektyviau dirbti, taip pat palankių sąlygų jų saugai ir sveikatai. 

 

Ar kadenciją baigianti šalies vadovė buvo pakankamai aktyvi sprendžiant teisėsaugos ir teisėtvarkos problemas?

 

Ateinantis Prezidentas nevertina nueinančio Prezidento.

 

Ar Jums asmeniškai paskutiniu metu teko susidurti su Lietuvos statutiniais pareigūnais? Kokį įspūdį paliko šis / šie susitikimai?

 

Vertinant Lietuvos statutinius pareigūnus per asmeninę prizmę, galiu pasakyti, kad jie savo darbą dirbą gerai, kokybiškai ir kultūringai. Na, o tobulėjimui, kaip žinia, nėra ribų.