Pagalba
Priimtos pataisos pagerins vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų padėtį
2015-06-25

Priimtomis naujomis nuostatomis nutarta atsisakyti šiuo metu Vidaus tarnybos statute įtvirtinto pareigūnų vidaus tarnybos trukmės pratęsimo procedūros ir padidinti maksimalų amžių pirminės grandies pareigūnams nuo 50 iki 55 metų, viduriniosios – nuo 55 iki 60 metų. Aukštesniosios ir aukščiausiosios grandžių pareigūnai tarnaus kol sukaks 65 metus. Tarp svarbių naujovių – suvienodinamas pareigūnams taikytinas darbo laiko režimas, nustatant 40 valandų savaitės darbo laiko normą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. statutiniai valstybės tarnautojai privalomai bus draudžiami visų rūšių socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą (pensijų socialiniu draudimu, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, nedarbo socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu). Seimas taip pat nusprendė padidinti pareigūnų pareiginės algos priedų už turimus laipsnius koeficientus.

Priimtais pakeitimais nutarta suvienodinti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo sistemą vietoje dabar esamų dviejų atestavimo ir profesionalumo vertinimo procedūrų. Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą pareigūnai yra atestuojami ne rečiau kaip kas ketverius metus, šia procedūra įvertinama pareigūno tarnybinė veikla ir tinkamumas einamoms pareigoms. Įstatyme nustatomas kasmetinis pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas, kurio rezultatai tiesiogiai turės įtakos pareigūnų darbo užmokesčio dydžiui. Numatoma, kad vertinimo komisijai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, pareigūną į pareigas priėmusio asmens sprendimu pareigūnui galės būti nustatoma nuosekliai didesnė pareiginė alga, jis taip pat galėtų būti perkeliamas į aukštesnes pareigas. Įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą patenkinamai, jam, pareigūną į pareigas priėmusio asmens sprendimu, būtų nustatoma nuosekliai mažesnė pareiginė alga arba jis būtų įpareigojamas tobulinti kvalifikaciją. Įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą nepatenkinamai – perkelti pareigūną į žemesnes pareigas ir įpareigoti tobulinti kvalifikaciją arba jei jo tarnybinė veikla įvertinama nepatenkinamai antrą kartą iš eilės pareigūnas galėtų būti atleidžiamas iš vidaus tarnybos.

Pagal naują įstatymo redakciją vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovus penkeriems metams į pareigas skirtų ir iš jų atleistų Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu, jeigu kituose šių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip. Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai šias pareigas galėtų eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

LRS informacija