Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga su Aplinkos ministerijos atstovais aptarė derybų dėl šakinės kolektyvinės sutarties eigą
2016-02-12

Susitikime dalyvavo AM vyr. patarėja Vilma Krosienė, kancleris Robertas Klovas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus vedėjas Vaidas Jusis, personalo skyriaus vedėjas Dalius Liaugminas, finansų skyriaus vedėja Danutė Mačiokaitė ir LAASDPS atstovai – Vaidas Laukys, Viktoras Mindžiulis, Algirdas Miliauskas ir Martynas Austys.

Susitikimo metu buvo tariamasi dėl derybų eigos, derybų darbo reglamento, aptarta, kokiomis proporcijomis abi šalys skirs derybininkus, kokios informacijos trūksta.

V. Karosienė informavo, kad 2016 m. sausio 27 d. AM gavo LAASDPS raštą, kuriuo pateiktas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties projektas. Taip pat minėtu raštu prašoma sudaryti ministerijos derybinę grupę pariteto pagrindais ir aptarti derybų dėl pateikto sutarties projekto tvarką.

Nutarta, kad  AM ir profesinės sąjungos derybines grupes sudaro pariteto pagrindais iš keturių asmenų. Susitarta, kad iki vasario 23 d. profesinė sąjunga ministerijai pateikia tinkamai įformintus derybų grupės narių įgaliojimus, AM ministro įsakymu sudaro derybinę grupę ir raštu informuoja profesinės sąjungos derybinės grupės narių darbdavius apie derybinių grupių susitikimus – siekiant užtikrinti narių dalyvavimą derybose. Tuo tarpu AM iki nurodytos datos pateikia pastabas LAASDPS pateikto Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties projektui.  Iki 2016 m. vasario 25 d. ministerija įsipareigoja pateiktipastabas ir pasiūlymus profesinės sąjungos parengtam derybų eigos reglamentui (tvarkos aprašui).

Abiejų šalių derybinių grupių susitikimą planuojama organizuoti 2016 m. vasario 25 d. Aplinkos ministerijoje. 

LAASDPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?