Pagalba

  

Pagalba
Profesinė sąjunga: Vilniaus pataisos namuose keičiant darbo grafikus turi būti užtikrintas teisės aktų laikymasis
2016-03-09

Profesinės sąjungos žiniomis, Vilniaus pataisos namų darbo (pamainų) grafikai keičiami ir paskelbiami nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Gauta žinių, kad patvirtinti, įsigalioję ir jau paskelbti darbo (pamainų) grafikai keičiami nesilaikant nustatytos tvarkos ir, tokiu būdu, už pareigūnų pagal darbo (pamainų) grafike nustatytą poilsio dieną dirbtą laiką nėra atitinkamai apmokama.

„Pagal Darbo kodeksą, darbdavys yra įpareigotas užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi. Be to ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tuo atveju, jei yra pagrindas pakeisti darbuotojų darbo grafiką, tai turi būti atlikta laikantis tokios pat tvarkos kaip ir sudarant bei skelbiant darbo grafikus. Todėl tiek grafiko sudarymui, tiek ir jo keitimui privalo būti taikomi tokie patys procedūros reikalavimai. Esant būtinybei keisti darbo grafiką ir tokiu būdu pareigūną poilsio dieną iškviesti į tarnybą, darbas turėtų būti laikomas darbu poilsio ar švenčių dienomis. Už tai turi būti mokama ne mažiau nei dvigubai skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio“, - įsitikinęs VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.

VA ITĮPS vertinimu, darbo (pamainų) grafikų keitimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų bei pilnas neatsiskaitymas su pareigūnais už darbą poilsio dienomis iš esmės pažeidžia pareigūnų teises į poilsį bei teisingą apmokėjimą už darbą. Profesinė sąjunga prašo organizuojant darbą Vilniaus pataisos namuose užtikrinti, kad darbo (pamainų) grafikai būtų keičiami bei paskelbiami laikantis teisės aktų, Vilniaus pataisos namų kolektyvinės sutarties reikalavimų, o už poilsio dienomis dirbtą darbą būtų išmokamas visas pareigūnams priklausantis darbo užmokestis.

VA ITĮPS informacija