Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos atstovai susitiko su VMT vadovu
2023-12-18

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) bei Valstybinės miškų tarnybos (VMT) darbo tarybos atstovai susitiko su VMT vadovu Sauliumi Vasiliausku. Susitikimas buvo skirtas VMT darbuotojams rūpimų klausimų aptarimui.

 

Daug dėmesio susitikime buvo skirta priemokų už papildomus darbus klausimui. LAASDPS žiniomis, VMT darbuotojams ne visais atvejais yra išmokamos priemokos už direktoriaus įsakymu ar pavedimu paskirtus papildomus darbus. Profesinės sąjungos ir darbo tarybos atstovai VMT direktoriui priminė, kad teisės aktai įpareigoja sumokėti už papildomai skiriamus darbus ir nustato minimalias ir maksimalias apmokėjimo ribas. Buvo sutarta, kad už papildomas užduotis visais atvejais turi būti mokamas 10 proc. priedas, nes taip elgtis įpareigoja teisės aktai. Didesnės išmokos gali būti skirtos atsižvelgus į darbuotojo kompetenciją,  užduoties svarbumą ir sudėtingumą.

 

Susitikimo metu buvo kalbama apie ilgalaikio pavadavimo (kolegos ligos atveju) metu skiriamų priemokų tvarką. VMT direktorius pripažino, kad šiai dienai nėra objektyvių kriterijų, kurie leistų įvertinti ilgalaikio pavadavimo metu tarnautojui tenkantį darbo krūvį. Buvo nuspręsta, kad kitų susitikimų metu bus grįžtama prie šio klausimo ir siekiama susitarimo.

 

Susitikime taip pat kalbėta apie Miško ūkio priežiūros skyriaus (MŪPS) regionų padalinių darbuotojų darbo krūvius. MŪPS regioniniuose padaliniuose dirbantys LAASDPS nariai teigė, kad, žiemos sezono metu ženkliai padaugėjus prašymų išduoti miško kirtimo leidimus, o taip pat dėl pastaruoju metu griežtėjančios leidimų miškui kirsti saugomose teritorijose išdavimo tvarkos, darbo krūvis yra ypač padidėjęs. Tam, kad leidimas būtų išduotas laiku, specialistams neretai tenka dirbti paskubomis ir po darbo valandų. To pasekoje didėja klaidų tikimybė. Deja, VMT vadovas šios problemos nesureikšmina. Jo nuomone, specialistai ne visada dirba efektyviai ir pilnu darbo krūviu. Tačiau su tokia VMT vadovo pozicija LAASDPS nesutinka ir visomis įmanomomis priemonėmis gins darbuotojų lūkesčius. 

 

LAASDPS ir VMT darbo tarybos atstovus nustebino toks niekuo nepagrįstas vadovo požiūris. Juolab, kad susitikimo metu S. Vasiliauskas pats pripažino, kad įstaigoje šiuo metu nėra objektyvios, darbo krūvį vertinančios sistemos. Vadovas pastebėjo, kad užduotys yra atliekamos laiku, o tai įrodo, kad darbuotojams tenkantis darbo krūvis nėra per didelis. LAASDPS atstovai oponavo, kad specialistai deda visas pastangas (dirbdami viršvalandžius), kad į išorę išeinantys darbai būtų padaryti laiku ir nebūtų vėlavimų. 

 

VMT direktorius informavo, kad esant atsilikimams nuo darbų, Miškų ūkio priežiūros skyriui bus skiriama laikina pagalba iš Nacionalinės miškų inventorizacijos ir Miškotvarkos bei kitų skyrių. Šių skyrių darbuotojai gilina žinias ir artimiausiu metu, pagal galimybes, ateis į pagalbą MŪPS regionų darbuotojams.

 

Kalbant apie darbo krūvio problemą VMT vadovas informavo, kad į išeinančių iš darbo darbuotojų darbo vietas bus priimami darbuotojai tik tuo atveju, jei bus įrodyta, kad praradus etatą, skyrius nebegalės atlikti pavestų funkcijų. Kaip alternatyvą, vadovas siūlo svarstyti galimybę pirkti paslaugas iš išorės tiekėjų. LAASDPS ir VMT darbo tarybos atstovai argumentavo, kad tokiu atveju atsiranda didelė rizika, kad darbai bus atlikti nekokybiškai, kainuos nemažai žmogiškųjų resursų darbų organizavimui ir kontrolei atlikti. VMT vadovas taip pat kalbėjo apie galimybę, pakeitus teisės aktus, atsisakyti dalies VMT vykdomų funkcijų. LAASDPS ir VMT darbo tarybos atstovai tam paprieštaravo ir pasiūlė pirmiausia objektyviai apsirašyti įstaigoje vykstančius procesus bei, įtraukiant daugiau darbuotojų, rasti efektyviausius būdus procesų optimizavimui. Tik tuomet gali būti daromi pokyčiai dėl darbuotojų mažinimo ar funkcijų atsisakymo. S. Vasiliauskas informavo, kad šiuo metu VMT, padedant verslo konsultantams, vykdomas įstaigoje vykstančių pagrindinių darbo procesų aprašymas bei numatomos jų optimizavimo ir tobulinimo priemonės. 

 

Atsisveikinant buvo priimtas bendras sprendimas, kad prieš imantis kardinalių pokyčių turi būti išgryninti įstaigoje vykstantys procesai, aptartos darbų optimizavimo galimybės bei sukurta objektyvi darbo krūvio vertinimo sistema.

 

„Nors ne pirmą kartą vyksta darbuotojų atstovų sisitikimai su VMT vadovu, tačiau eilinį kartą jaučiamas nesusikalbėjimas, neįsiklausymas, gal net darbuotojų ignoravimas. Jaučiamas savo srities išmanančių specialistų žinių ir chrestomatinės vadybos susikirtimas. Viliuosi, kad įsiklausymas į patyrusių specialistų patirtį, jų įžvalgas ir evoliucinis, o ne revoliucinis, pokyčių diegimas gali būti raktas į rezultatyvius sprendimus“ – taip susidariusią situaciją VMT komentuoja LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?