Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profsąjungos siūlo peržiūrėti pareigūnų pensijų dydžio ir indeksavimo klausimus
2018-05-03

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su prašymu suorganizuoti susitikimą, kuriame būtų aptarti esminiai pasiūlymai dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų pertvarkymo. Profesinės sąjungos siūlo peržiūrėti galimas pensijų didinimo priemones ir indeksavimo galimybes.

 

NPPSS  primena, kad 2018 m. balandžio 16 d. Vyriausybė pristatė reformų paketą, kuriame numatytos mokesčių, pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos reformos, naujas inovacijų skatinimo ir kovos su šešėliu priemonės. Viena jų, pensijų sistemos pertvarkos, kurios lems, kaip nurodo Vyriausybė, Lietuvos gyventojų pensijų augimą ilgesnio laikotarpio perspektyvoje. Valstybinių senatvės pensijų mokėjimo sistemoje dalyvauja ir statutiniai pareigūnai, kurie be nurodytos pensijos, gauna ir specialią pensiją, mokamą vadovaujantis LR pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pagrindu.

 

Susivienijimas primena, kad jau ne vieną kartą akcentuotas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų tobulinimo poreikis, teikti konkretūs pasiūlymai. Vis dėlto paskutiniai šios pensijos rūšies reglamentavimo pakeitimai įvyko 2016 metais, kai pailgintas stažo, pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, laikas bei numatytas minimalus pereinamasis periodas su minimaliu kompensavimo mechanizmu.

 

„Jau ne kartą sakėme, kad pareigūnų tarnyba yra susijusi su padidėjusia įtampa ir stresu, rizika sveikatai ir gyvybei. Šios aplinkybes daro esminę negatyvią įtaką pareigūno profesijos patrauklumui. Turime didinti tarnybos prestižą ir į tarnybą pritraukti kvalifikuotus bei motyvuotus asmenis. Tam būtinos papildomos socialinės, finansinės ir kitos garantijos.

 

Negalime pamiršti ir to, kad Lietuvos pareigūnų gaunamos valstybines pensijos dydis vis dar ženkliai atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių senbuvių nustatyto analogiškų pensijų dydžio. Skandinavijos šalyse pareigūnų pensijos dydis siekia apie 60 procentų buvusio pareigūno darbo užmokesčio“, - teigia NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

 

Susivienijimas, įvertindamas pristatytą valstybinių pensijų reformą, vidaus reikalų ministerijai siūlo susitikimo metu metu aptarti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų teisinio reglamentavimo peržiūrėjimo ir keitimo perspektyvas, galimas pensijų didinimo priemones, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo galimybes. NPPSS norėtų susipažinti ir su ministerijos veiksmų planais ir realiomis priemonėmis, padėsiančiomis pertvarkyti pareigūnų pensijų sistemą.