Pagalba

  

Pagalba
Vilniaus pataisos namai kviečia mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje ir įgyti pataisos pareigūnų profesiją
2016-07-15

Mokslo metų trukmė nuo 2016-09-01 iki 2017-06-07. Studijų metu suteikiama galimybė nemokamai gyventi bendrabutyje, mokama 140 EUR stipendija. Per mokslo metus siekiama būsimiesiems pareigūnams suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip naudotis specialiosiomis priemonėmis, ginklais, išmokstama kovinių veiksmų, dinaminės apsaugos principų ir kt.Baigus mokymus garantuojama darbo vieta (Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigos) laisvės atėmimo vietos įstaigoje.

Reikalavimai pretendentams:

·                     Lietuvos Respublikos pilietybė ir lietuvių kalbos mokėjimas.

·                     Vidurinis išsilavinimas.

·                     Nepriekaištinga reputacija.

·                     Gera sveikata ir fizinė būklė.

 

JEIGU NUSPRENDĖTE MOKYTIS,Vilniaus pataisos namų Personalo skyriui (Rasųg. 8-224, Vilnius)  turite pateikti:

1)rašytinį prašymą mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3)brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas), jei baigta profesinė mokykla, – profesinio mokymo (-si) baigimo dokumentus: profesinio mokymo diplomą (pažymėjimą), kvalifikacijos pažymėjimus ir jų kopijos;

4)gyvenimo aprašymą;

5)pretendento anketą (pildoma vietoje);

6)pretendento per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą pateiktą ir atspausdintą privačių interesų deklaraciją;

7)nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).

 

Susidomėjusius asmenis, kviečiame dėl smulkesnės informacijos paskambinti jau šiandien tel. 8 682 64646,                               8 5 219 8823 arba atvykti į Vilniaus pataisos namų Personalo skyrių, Rasų g. 8-224.

DĖL KO VERTA TAPTI PATAISOS PAREIGŪNU?

- tai yra statutinė valstybės tarnautojo pareigybė;

- pasibaigus 6 mėn. išbandymo laikotarpiui, pataisos pareigūnui suteikiamas tarnybinis rangas;

- turi teisę į ilgesnę kasmetinių atostogų trukmę;

- yra galimybė, ištarnavus 25 metų, arba sulaukus 55 metų amžiaus, gauti pataisos pareigūnų pensiją;

- vykdomi periodiniai sveikatos patikrinimai tarnybos metu už įstaigos lėšas;

- kompensuojamos atvykimo į darbą ir iš darbo transporto kuro išlaidos;

- yra galimybė kelti kvalifikaciją ir aiškios karjeros galimybės;

- lankstus darbo grafikas;

- suteikiamos ir kitos įstatymais nustatytos socialinės garantijos ir lengvatos

Vilniaus pataisos namų informacija