Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM aptartas pareigūnų išlaidų transportui kompensavimas
2019-07-18
Pareigūnų patiriamų išlaidų transportui kompensavimas Lietuvoje vis dar yra neišspręsta problema. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vienoje iš bylų, yra priėmęs sprendimą dėl pačios kompensavimo tvarkos. Po šio sprendimo priėmimo prasidėjo pirmieji teisminiai ginčai, kuriuose įvairiose įstaigose tarnaujantys pareigūnai sprendžia transporto išlaidų kompensavimo klausimus su įstaigomis.
 
 
Šią savaitę Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo inicijuotas susitikimas su ministerijos vadovybe, kuris buvo skirtas galimiems šios problemos sprendimo būdams aptarti. Be profesinių sąjungų atstovų, šiame susitikime dalyvavo vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma, ministerijos teisės ir finansų padalinių atstovai, visų ministerijai pavaldžių teisėtvarkos įstaigų vadovai ir jų teisės bei finansų padalinių atstovai.

 

Susitikime buvo siekiama surasti tinkamiausius būdus, kaip pareigūnams kompensuoti patiriamas kelionės viešuoju ar asmeniniu transportu išlaidas bei kaip išvengti ilgai trunkančių ir brangiai kainuojančių teisminių procesų. Susitikimo metu buvo sutarta, jog VRM nedelsiant imsis iniciatyvos sprendžiant šią daugeliui pareigūnų opią problemą. 

 

Buvo sutarta dėl kelių artimiausių žingsnių: 
 

1. NPPSS pasiūlė VRM centralizuotai imtis problemos sprendimo: nustatyti aiškias kompensavo taisykles, jų įgyvendinimo tvarką ir įforminti visą tai ministro įsakymu.

2. Sutarta sulaukti konkrečios bylos baigties (dabar sprendžiamos pirmos instancijos teisme) ir pagal jos išvadas formuoti tolimesnę problemos sprendimo praktiką. Šio teismo sprendimo tikimasi sulaukti jau liepos pabaigoje.

3. VRM artimiausiu metu surengs centrinių įstaigų atstovų (finansininkų ir teisininkų) susitikimą. Susitikimo tikslas – parengti tipinį prašymą, kuriuos teikiant įstaigoms bus fiksuojamas senaties terminas ir prašoma pateikti reikalingą informaciją dėl kompensuojamų sumų.

4. Belaukiant antrame punkte minimos bylos baigties, įstaigos įpareigotos tiksliai įvertinti kompensuojamų sumų dydžius.
 

NPPSS ir toliau aktyviai dalyvaus kompensavimo tvarkos parengimo procese ir apie tai informuos savo bendruomenę.
 
Nuotrauka © Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?