Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
PAGD piktnaudžiauja pareigybių reikalavimų nustatymu
2016-11-08

Pareigybių aprašymai koreguojami taip, kaip norima

Profesinių sąjungų žiniomis, iki 2014 m. birželio mėn. norint pretenduoti į Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų skyrių viršininkų, pavaduotojų pareigas technologinis išsilavinimas nebuvo reikalingas. 2014-ųjų vasarą PAGD pasirašė rekomendacinį raštą, pagal kurį rekomenduojama į pareigybių aprašymus įtraukti technologinį išsilavinimą. Valstybiniai priešgaisriniai priežiūros skyriai pakeitė pareigybių aprašymus, pagal kuriuos naujai pretenduojamiems pareigūnams taikomi nauji reikalavimai. 2015 m. pabaigoje, keičiantis Vidaus tarnybos statutui, pareigybių aprašymai vėlgi turėjo keistis. Nepaisant to, kad skyriai atlieka identiškas funkcijas, nežinia kodėl, bet technologinis išsilavinimas kai kur liko, kai kur buvo panaikintas.

2016 m. vasario mėn. į Šiaulių apskr. priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko pareigas pretendavusiems pareigūnams buvo taikomi pareigybių aprašymai su technologiniu išsilavinimu. 2016 m. spalio 26 d. Vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje paskelbtas konkursas, kuris netrukus bus organizuojamas į analogiškas Marijampolės apskr. priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko pareigas techninio išsilavinimo jau nebereikėjo.

„Iš esmės tai būdas pareigūnus, kurie neįtinka vadovybei, vedžioti už nosies ir daryti, ko tik vadovybė įsigeidžia. Pagal situaciją išsilavinimą galima pridėti, galima išimti. Tokie reikalavimų pritaikymai konkrečiam atvejui yra visiškai nepateisinami ir nesuderinami su jokiomis teisės normomis. Savo ruožtu Vidaus reikalų ministerija, kuri turėtų kontroliuoti pavaldžias įstaigas, taip pat nesiima reikiamų veiksmų“, - teigia Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Alfredas Povilanskas.

Profesinė sąjunga ne kartą kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kuri savo ruožtu pripažino, kad šioje situacijoje ne viskas yra gerai. Nepaisant to, esminių pokyčių taip ir neįvyko.

Ieškoma būdų atsikratyti aktyvių pareigūnų

Ne mažiau abejonių kelia ir situacija, kuomet pareigūnas, dirbęs skyriaus viršininko pavaduotoju, buvo priverstas pereiti dirbti į daug žemesnes pareigas. Liepos mėn. pastarajam buvo įteiktas atleidimo lapelis dėl pareigybės naikinimo. Pareigūnas įstatymo numatyta tvarka pateikė prašymą dėl perkėlimo į lygiavertes arba aukštesnes pareigas. Vienoje iš apskričių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų buvo laisvos lygiavertės priešgaisrinės priežiūros s poskyrio viršininko pareigos. Nustačius, jog ten pat dirba ir pareigūno sutuoktinė, buvo pasiūlytos daug žemesnės pareigos ir neieškota jokių kitų išeičių. Nepaisant to, kad pareigūno žmona ne kartą kreipėsi į apskrities valdybos vadovybę su prašymu ją perkelti į kitas tuo metu buvusias laisvas lygiavertes pareigas tam, kad nebūtų pavaldumo santykių, į prašymus atsižvelgta nebuvo. 

Pareigūnas su profesinės sąjungos pagalba dėl susiklosčiusios padėties kreipėsi į teismą. Anot pareigūno, turėjo būti imamasi priemonių, kaip panaikinti susidariusias kliūtis, pavyzdžiui, sutuoktinei keičiamas pavaldumas, perkeliama į lygiavertes pareigas.

UGPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?