Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Sutarta dėl kitų metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties
2021-10-05

Šalies Vyriausybė ir profesinių sąjungų susivienijimai baigė derybas dėl kitų metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Pasirašyti sutartį numatoma spalio viduryje, o jos įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d.

 

Remiantis šios sutarties nuostatomis, nuo kitų metų 4 eurais – iki 181 – didės bazinis pareiginės algos dydis. Remiantis šiuo dydžiu yra skaičiuojamas pareigūnų, o taip pat politikų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, teisėjų mėnesinis darbo užmokestis.

 

Anot Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininko Sauliaus Džiauto, socialinio dialogo stiprinimo prasme labai svarbu tai, kad sutartyje yra įtvirtintos ir tam tikros papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams. „Svarbu paminėti, kad šiomis garantijomis galės pasinaudoti tik tiek žmonės, kurie sutarties pasirašymo metu buvo sutartį pasirašančių profesinių judėjimų nariai. Visos garantijos galios ir NPPSS bei jo šakinių organizacijų nariams. Todėl labai kviečiu jungtis prie mūsų visus statutinius pareigūnus, aplinkosaugininkus. Norint įgyti teisę į Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijas, susitvarkyti narystės formalumus reikia iki spalio vidurio, – sako S. Džiautas. 

 

Profesinių sąjungų nariams, pavyzdžiui, suteikiamos dvi apmokamos kasmetinių atostogų dienos saviugdai.

 

Be to, profesinės sąjungos nariui, besimokančiam pagal formaliojo švietimo programas ar dalyvaujančiam neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų tokios pat atostogos, mokant už jas pusę jo vidutinio darbo užmokesčio.

 

5 darbo dienas profesinių sąjungų narys galės gauti sveikatos gerinimui. Už jas jam taip pat bus mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tiesa, šia garantija negalės pasinaudoti tie darbuotojai, kurie naudosis mokymosi atostogomis.

 

Visos šios atostogos turės būti išnaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu. Tik statutiniai pareigūnai (profesinių sąjungų nariai), negalintys jomis pasinaudoti dėl dalyvavimo ekstremalios situacijos likvidavime, galės teisę į šias atostogas persikelti į kitus kalendorinius metus (bet ne ilgiau nei pusę metų po ekstremalios situacijos pabaigos).

 

Jei Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos skirsis nuo kitų panašių sutarčių – šakos, teritorinės, darbovietės – nuostatų, bus taikoma labiausiai profesinės sąjungos nario padėtį gerinanti sutarties nuostata.

 

Sutartyje taip pat įtvirtintos nuostatos, kurių įgyvendinimas prisidės prie socialinės partnerystės skatinimo Lietuvoje. Be to, sutarta, kad Vyriausybė kartu su kitų metų Lietuvos biudžeto projektu pateiks informaciją apie šios sutarties įgyvendinimui būtinų lėšų poreikį, mat sutartyje numatytas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiginės algos koeficiento didinimas. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis A, B ir C lygio darbuotojų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo prieduose numatytas koeficiento didinimas 0,5 punkto. Valstybės tarnautojų 10 grupės pareigybėms Valstybės tarnybos įstatyme nustatytos minimalios koeficientų ribos didinamos taip pat 0,5 koeficiento. Statutinių valstybės tarnautojų Vidaus tarnybos statute nustatytos minimalių koeficientų ribos didinamos taip: III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.

 

NPPSS į derybas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties buvo delegavęs Vladimirą Banel ir Vaidą Laukį.

 

---

 

Informaciją apie narystę NPPSS ir Susivienijimo šakinėse organizacijose, narystės naudas, stojimo procedūras ir joms reikalingus dokumentus rasite šioje nuorodoje

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?