Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VMT problemas miškininkai aptarė su aplinkos ministru ir tarnybos vadovu
2024-02-14

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai Vaidas Laukys, Jolanta Nainienė, Aušra Juškevičienė ir Marijus Eigirdas susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu, viceministru Kęstučiu Šetkumi ir Valstybinės miškų tarnybos (VMT) vadovu Sauliumi Vasiliausku. Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta struktūrinėms VMT problemoms bei galimiems jų sprendimo būdams.

 

VMT šiuo metu gyvena bręstančios reformos nuotaikomis, o prasidėję struktūriniai pokyčiai kelia nerimą darbuotojams. Susitikimo metu LAASDPS pirmininkas V. Laukys priminė 2021 m. vykusią pertvarką, kuomet buvo siekiama VMT kontrolės funkcijas perduoti Aplinkos apsaugos departamentui, tuo pačiu žadant peržiūrėti darbo krūvius ir papildyti žmogiškuosius resursus. Visgi ši problema nėra išspręsta iki šiol, o struktūriniai VMT pokyčiai jau vyksta. Su VMT vadovu bei Aplinkos ministru susitarta, kad prieš priimant sprendimus LAASDPS bus pateiktas naujos struktūros projektas su išsamia analize ir  įvertintais darbo krūviais.

 

Susitikime LAASDPS atstovai pristatė 2023 m liepos mėn. ir 2024 m sausio mėn. vykusių VMT darbuotojų apklausų rezultatus apie darbo aplinką ir organizacijos valdymą. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 50 proc. darbuotojų. Apklausos rezultatai parodė, kad NPS (darbuotojų rekomendavimo indeksas) pakito nuo -11 (2023 m. liepos mėn.) iki  -70 (2024 m. sausio mėn.). 

 

Profesinės sąjungos atstovai iškėlė ir komunikacijos problemas tarp įstaigos vadovo ir darbuotojų, pagarbos trūkumą, nepasitikėjimą profesionalia specialistų nuomone. Ministras reaguodamas į šias pastabas paprašė VMT vadovo ieškoti šių problemų sprendimų būdų. 

 

Ministras S. Gentvilas paminėjo, kad neturi revoliucinių užduočių VMT, tačiau tikisi pokyčių, vedančių į veiklos optimizavimą bei skaitmenizavimą. Kaip ir kitoms Aplinkos ministerijai pavaldžioms ir veiklos efektyvinimo pokyčius išgyvenančioms įstaigoms, ministras žadėjo proporcingai įstaigos indėliui prisidėti finansiniais resursais. Ministras taipogi paskatino VMT būti aktyvesniems komunikacijos srityje, pateikiant profesionalią nuomonę aktualiais miškų klausimais.

 

Susitikimo metu daug dėmesio skirta diskusijai dėl VMT funkcijos pateikti motyvuotą išvadą miško kirtimui, numatomam vykdyti teritorijoje, kuri įsteigta arba nustatyta Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka. Iki šiol šią funkciją vykdė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. LAASDPS atstovai išreiškė pastebėjimą dėl VMT tenkančios didžiulės atsakomybės ir papildomo darbo. Su papildomu darbu privalo ateiti ir papildomos lėšos. Viceministras K. Šetkus pastebėjo, kad šiai funkcijai atlikti įstaigoje turės atsirasti 4-5 papildomi etatai, kurių 50 proc finansavimą padengs Aplinkos ministerija, o kitą pusę - VMT iš lėšų, sutaupytų optimizuojant veiklą. 

 

Aplinkos ministras akcentavo sudėtingą susidariusią situaciją miškų srityje ir kvietė, pagal galimybes, bendradarbiauti planuojamos ūkinės veiklos poveikio „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo srityje. 

 

„Konstruktyvus susitikimas, kuris, tikiu, padės išjudinti kai kurių bendruomenei labai svarbių klausimų sprendimą. Ministerijos atstovai taip pat pažadėjo prieš priimant struktūrinius sprendimus pateikti analitinę informaciją ir darbo krūvių paskaičiavimus. Mes gi pasistengsime kuo operatyviau pateikti profesinės sąjungos nuomonę ir pasiūlymus, susijusius su naujos VMT funkcijos teikti motyvuotas išvadas miško kirtimams, numatomiems vykdyti saugomose teritorijose, – sako LAASDPS pirmininkas.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?