Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VST laužo Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatas (PAPILDYTA VRM ATSAKYMU)
2020-04-28

Prieš kurį laiką Viešojo saugumo pareigūnų profesinės sąjungos (VSPPS) pirmininkas kreipėsi į Viešojo saugumo tarnybą (VST) su prašymu suteikti jam dviejų darbo dienų papildomas apmokamas kasmetines atostogas. Toks prašymas buvo motyvuotas 2020 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties (toliau – sutartis) III skyriaus nuostatomis, numatančiomis tokią galimybę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams. 

 

Visgi VST atsisakė suteikti šias papildomas apmokamas kasmetines atostogas. VST atstovų teigimu, VSPPT buvo įsteigta jau po Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo, todėl jos nariams papildomos atostogų dienos nepriklauso.

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), kurio sudėtyje yra ir VSPS, praėjusią savaitę kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) ir Vidaus reikalų ministeriją (VRM), prašydamas išaiškinti sutarties 3.2. punktą, kuriame teigiama, jog Sutarties III skyrius taikomas tik Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų (toliau – profesinės sąjungos) nariams (tik tiems, kurie profesinių sąjungų nariais tapo iki Sutarties pasirašymo, t. y. iki 2019 m. liepos 10 d.).

 

NPPSS nuomone, toks VST atsisakymas patenkinti teisėtą profesinės sąjungos nario prašymą, yra ne kas kita, o Tarnybos toliau galimai tęsiamas organizacijos narių ir pačios VSPPT persekiojimas. Būtent todėl NPPSS paprašė SADM ir VRM paaiškinti ar buvusiems jos ar jos šakinių organizacijų nariams, prisijungusiems prie jau po sutarties pasirašymo įkurtos Viešojo saugumo pareigūnų profesinės sąjungos, taikomos Nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatos. 

 

„Įdomu ir tai, kad tam pačiam profesinės sąjungos nariui VST prieš tai jau suteikė Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytas 100 proc. apmokamas mokymosi atostogas. O štai atsakymas dėl papildomų dviejų dienų buvo neigiamas. Tai sustiprino mūsų įtarimus, kad sprendimai VST priimami ne remiantis įstatymų raide, o tiesiog vadų nuotaika“, – sako NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

 

Operatyviai pateiktame SADM išaiškinime į klausimą atsakyta teigiamai: šioje situacijoje esminis reikalavimas yra narystė iki sutarties pasirašymo vienoje iš sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų. 

 

Primename, jog sutartis profesinių sąjungų nariams kasmet numato po dvi papildomas apmokomų atostogų dienas. Žmonės, dalyvaujantys profesinių organizacijų veikloje, gali pasinaudoti pilnai ar dalinai apmokamomis 10 ar 20 dienų trukmės atostogomis mokslui ar studijoms. Sutartis profesinių sąjungų nariams, lyginant su kitais darbuotojais, užtikrina didesnes jų darbo ir tarnybos padėties pagerinimo galimybes.

 

Minėta rašte SADM ir VRM, NPPSS taip pat atkreipė šių institucijų (ypač VRM) dėmesį į tai, kad VST vadovybė vis dar ignoruoja socialinius partnerius ir nesiima jokių socialinio dialogo užuomazgų sistemoje stiprinimo. Maža to, profesinės sąjungos nariai čia yra persekiojami, jiems bloginamos tarnybos sąlygos. NPPSS ir VSPPS dėl to jau yra kreipusis į teismą bei į Vidaus reikalų ministeriją.

 

Papildome tekstą ir gautu Vidaus reikalų ministerijos išaiškinimu:

 

Vadovaujantis Sutarties 1.4 punktu, profesinės sąjungos nariais, kuriems taikomos Sutarties nuostatos, laikomi Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų nariai – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kurių darbo užmokesčiui apskaičiuoti yra taikomas pareiginės algos bazinis dydis, – profesinės sąjungos nariais tapę iki Sutarties pasirašymo. 

 

Viena iš sutartį pasirašiusių šalių – Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, kurio dalimi yra ir naujai įsteigta Viešojo saugumo pareigūnų profesinė sąjunga. 

 

Atsižvelgdami į tai, manome, kad profesinės sąjungos nariams, kurie atitinka Sutarties 1.4 punkte nustatytą reikalavimą, nepaisant to, kad jie vėliau perėjo į kitą profesinę sąjungą, priklausančią Sutartį pasirašiusiam profesinių sąjungų susivienijimui, Sutarties nuostatos turi būti taikomos. 

 

--

VST nuotrauka. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?